ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวสวิสและชาวไทยที่พำนักอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส นั้น

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ 

          (๑) นายโธมัส บวร์คฮาร์ดท์ (Mr. Thomas Burckhardt) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาเซิล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

          (๒) นายอาร์มันด์ โยสต์ (Mr. Armand Jost) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ

          (๓) นางอัมพัน โดมิชั่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

          โดยมีนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานในพิธี ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรสของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้แทนชุมชนไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวน ๓๐ คน