ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา

          เมื่อวันที่  ๙ ส.ค. ๖๑ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นาย Mitsuhiro Miyakoshi)

          โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกินาวะผ่านการจัดงานเทศกาลไทย ซึ่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ เห็นว่าน่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างดี จังหวัดโอกินาวะหรืออาณาจักรริวกิวเดิม มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีการค้าขายระหว่างกัน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ดังกล่าวที่มีมาถึงปัจจุบัน คือเหล้าอาวาโมริ ซึ่งเป็นเหล้ากลั่นท้องถิ่น เหมือนกับเหล้าโรงของไทยแต่เป็นเหล้าญี่ปุ่นชนิดเดียวที่ทำจากข้าวไทย และปัจจุบัน มีการนำเข้าข้าวไทยประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ ตัน เพื่อการผลิตเหล้าชนิดนี้