ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารือข้อราชการกับ รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารือข้อราชการกับ รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้หารือข้อราชการพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ แก่ นายหลิว เจี้ยนจุน รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และนางสาวจาง ปิง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับภารกิจที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดสาธิตผัดไทยในงานเทศกาลเบียร์นานาชาติ ชิงต่าว ๒๐๑๘ และการบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์เด็ก ตลอดจนการแนะนำเทศกาลเบียร์โดยทางการชิงต่าว และได้หารือเกี่ยวกับแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป อาทิ โครงการนำผู้บริหารเมืองชิงต่าวเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ โครงการนำเสนออาหารไทยแบบ Street Food ในงานเทศกาลอาหาร และเทศกาลเบียร์เมืองชิงต่าว การสาธิตอาหารไทยในการแข่งขันทำอาหารนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานด้านนวัตกรรมของไทยกับเมืองชิงต่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากเมืองชิงต่าวสู่ประเทศไทย

            นอกจากนี้ รองนายกเทศมนตรีฯ ยังได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑ ปี การเข้ารับตำแหน่งของกงสุลใหญ่ฯ และได้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่เมื่อ พ.ย. ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประชุม  Expert Advisory Committee for the Implementation of the Qingdao World City Strategy และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เมืองชิงต่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเมืองชิงต่าวให้เป็นเมืองระดับโลก พร้อมทั้งขอเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

            ในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ด้วยขข