ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว รุ่นที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว รุ่นที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว รุ่นที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัย       หัวเฉียว โดยฝ่ายจีน มีนางทาง ชุ่ยยิง อธิบดีกรมวัฒนธรรม สนง. กิจการชาวจีนโพ้นทะเล และ ดร. สวี        ซีเผิง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และฝ่ายไทย มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ประจำเมืองเซี่ยเหมิน และผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เข้าร่วมพิธี

          กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งไทยและจีน โดยเฉพาะเมื่อปี ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเพื่อเปิดห้องสมุดสิรินธร โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสในพิธีเปิดข้างต้นมอบงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดสิรินธรให้เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับประเทศไทยและจีน สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในทุกภาควิชาต่อไปในพิธีดังกล่าว

          นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน ๑๐๕ คน จาก ๗ ประเทศ ประกอบด้วย นักศึกษาข้าราชการทุนไทยจำนวน ๗๕ คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในกลุ่มประเทศที่ได้รับทุน และนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่มอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และดำเนินการต่อเนื่องเป็นที่ ๑๔ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จีนเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมคือ “Foreign Government Official’s Chinese Class” เป็น “Chinese Class for Government Officials from Belt and Road Countries” เพื่อสะท้อนนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน