ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนของคณะยุวทูตความดี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนของคณะยุวทูตความดี

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตความดี ภายใต้พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายธานี ทองภักดี
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 33 คน เยือนฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และสานมิตรไมตรีเครือข่ายเยาวชนอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2561 โดยคณะยุวทูตความดีได้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระปิยมหาราช ร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้ทีมประเทศไทย กรุงมะนิลา และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูต เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต  ในระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้  รองปลัดฯ ธานีฯ พร้อมด้วยอุปทูต ได้นำผู้แทนเยาวชนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Leonor Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ ซึ่งกรุณาเลี้ยงอาหารว่างแก่คณะด้วย และเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Jesus L.R. Mateo ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได้แลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมกิจกรรมกับยุวทูต  อีกทั้งคณะยุวทูตยังได้สร้างเครือข่ายและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียน Integrated Montessori Center (IMC) และโรงเรียน OB Montessori Center (OBMC) นอกจากนี้ ยังได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  และธรรมชาติวิทยาของฟิลิปปินส์ นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะยุวทูตความดีได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและก้าวสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของไทยและของอาเซียน