ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงานเทศกาลคริสต์มาสนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงานเทศกาลคริสต์มาสนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงานเทศกาลคริสต์มาสนานาชาติ (International Christmas Festival)  จัดโดยสมาคมคู่สมรสนักการทูต (Diplomatic Spouses Association - DSA) ที่โรงแรมฮิลตัน กรุงปราก โดยงานเทศกาลคริสต์มาสฯ เป็นกิจกรรมการกุศลประจำปีจัดโดยสมาคม DSA และมีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลต่างประเทศ รวมทั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศในสาธารณรัฐเช็กร่วมออกร้าน งานเทศกาลดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีจำนวนหลายพันคนในแต่ละปี ได้สัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ผลิตภัณฑ์ และศิลปะประจำชาติ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้นำเสนออาหารไทย น้ำมะพร้าวสด ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย และการวาดร่มกระดาษ ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเป็นประจำทุกปี