ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีรับสัญญาบัตรตราตั้งของนางมาร์การิตา ปาญินี เฟร์นันเดซ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีรับสัญญาบัตรตราตั้งของนางมาร์การิตา ปาญินี เฟร์นันเดซ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจัดพิธีรับรับสัญญาบัตรตราตั้งของนางมาร์การิตา ปาญินี เฟร์นันเดซ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา โดยนางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร. Alvaro Enrique Ayala Meléndez อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำเปรู และนาย Emilio Merino González กงสุลใหญ่โคลอมเบียประจำกรุงลิมา ตลอดจนข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัวของนางมาร์การิตาฯ ซึ่งรวมถึงนางเซซิเลีย แฟร์นันเดซ เด ปาญินี อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่นางมาร์การิตาฯ ด้วย ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น อ่านพระราชโองการแต่งตั้งนางมาร์การิตา ปาญินี เฟร์นันเดซ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรัฐโคลอมเบีย และเชิญนางมาร์การิตาฯ รับสัญญาบัตรตราตั้ง จากพานทองเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ นางมาร์การิตาฯ ถอนสายบัว และรับสัญญาบัตรตราตั้ง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธีเชิญผู้ร่วมพิธีดื่มอวยพรแก่นางมาร์การิตาฯ และความสัมพันธ์ไทย-โคลอมเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง Vin d’honneur ในโอกาสดังกล่าวด้วย
            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนทรรศนะระหว่างเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กับกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา ในประเด็นต่างๆ ที่จักประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกงสุลกิตติศักดิ์ฯ อาทิ แนวทางการบริหารสำนักงานแนวปฏิบัติงานด้านกงสุลต่างๆ การตรวจลงตรา การรับรองเอกสารนิติกรณ์ การดูแลและคุ้มครองคนไทยในโคลอมเบีย ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างไทยกับโคลอมเบียโดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และภาคบริการ
           จากนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางมาร์การิตาฯ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา ในโอกาสรับสัญญาบัตรตราตั้ง รวมทั้งใช้โอกาสดังกล่าวในการแสดงความขอบคุณนางเซซิเลีย แฟร์นันเดซ เด ปาญินี อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา ที่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๘ นางเซซิเลียฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง และได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนนางมาร์การิตาฯ ด้วย