ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๕
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๕
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับทีมประเทศไทย และชุมชนไทย จัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีแขกเกียรติยศและบุคคลสำคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ นาง Yonah Martin วุฒิสมาชิกแคนาดาในฐานะผู้แทนนาง Alice Wong สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แคนาดา นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การจ้างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raj Chouhand รองประธานสภาฯ รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย John Yap สมาชิกรัฐสภา รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Heather Deal รองนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Hector Bremer เทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Martin Bruce ผู้กำกับการตำรวจนครแวนคูเวอร์ในฐานะผู้แทนนาย Adam Palmer ผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ รวมทั้งกงสุลใหญ่และคณะกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมงาน
  14 ส.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานประชุม SCO
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานประชุม SCO
  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้เข้าร่วมงาน “นักการทูต ณ เมืองชิงต่าวเข้าสู่ SCO” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเมืองชิงต่าวกับกงสุลใหญ่ไทย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ในเมืองชิงต่าว โดยนำคณะนักการทูต ณ เมืองชิงต่าวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๘ (The 18th Summit of the Shanghai Cooperation Organization) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ในเขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ SCO ( SCO Film Festival ) โดยมีกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ฯ รองกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ฯ และกงสุลอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย
  14 ส.ค. 2561
 • โครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
  โครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมการปกครอง และอำเภอตากใบได้จัดโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
  14 ส.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารือข้อราชการกับ รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว หารือข้อราชการกับ รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ
  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้หารือข้อราชการพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ แก่ นายหลิว เจี้ยนจุน รองนายกเทศมนตรี เมืองชิงต่าว นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และนางสาวจาง ปิง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับภารกิจที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดสาธิตผัดไทยในงานเทศกาลเบียร์นานาชาติ ชิงต่าว ๒๐๑๘ และการบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์เด็ก ตลอดจนการแนะนำเทศกาลเบียร์โดยทางการชิงต่าว และได้หารือเกี่ยวกับแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป อาทิ โครงการนำผู้บริหารเมืองชิงต่าวเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ โครงการนำเสนออาหารไทยแบบ Street Food ในงานเทศกาลอาหาร และเทศกาลเบียร์เมืองชิงต่าว การสาธิตอาหารไทยในการแข่งขันทำอาหารนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานด้านนวัตกรรมของไทยกับเมืองชิงต่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากเมืองชิงต่าวสู่ประเทศไทย
  10 ส.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ
  เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kiichiro Jahana รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการพร้อมกับนาย Mitsuhiro Miyakoshi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
  10 ส.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา
  เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นาย Mitsuhiro Miyakoshi)
  10 ส.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านสปาไทย Let’s Relax สาขาชิงต่าว มณฑลซานตง
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านสปาไทย Let’s Relax สาขาชิงต่าว มณฑลซานตง
  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดร้านสปาไทย Let’s Relax สาขาชิงต่าว ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง เพื่อแสดงความยินดีและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจสปาไทยที่ลงทุนในเมืองชิงต่าว
  10 ส.ค. 2561
 • เทศกาลภาพยนตร์ไทย ๒๕๖๑ (Thai Film Festival 2018)
  เทศกาลภาพยนตร์ไทย ๒๕๖๑ (Thai Film Festival 2018)
  เมื่อวันที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลภาพยนตร์ไทย ๒๕๖๑ (Thai Film Festival 2018)" ในไต้หวัน ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไต้หวันได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมากยิ่งขึ้นผ่านการดูภาพยนตร์ ในการนี้ สำนักงานการค้าฯ ได้คัดสรรภาพยนตร์ไทยชั้นนำและหลากหลายประเภทจำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) โอเวอไซส์ ทลายพุง (๒) สุขสันต์วันกลับบ้าน (๓) เพื่อนที่ระลึก (๔) ฉลาดเกมส์โกง (๕) นิรันดร์ มาฉายให้กับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันได้เข้าชมเป็นจำนวนรวม ๒๐ รอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  10 ส.ค. 2561
 • สมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย จังหวัดหวิงฟุก จัดกิจกรรมครบรอบ 42 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม
  สมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย จังหวัดหวิงฟุก จัดกิจกรรมครบรอบ 42 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม
  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เดินทางเยือนจังหวัดหวิงฟุก เพื่อเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จังหวัดหวิงฟุก ในโอกาสครบรอบ ๔๒ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เวียดนาม ซึ่งมีบุคคลสำคัญของฝ่ายเวียดนามเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายเหวียน หง็อก บิ่ง กรรมการคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดหวิงฟุกและรองประธานสภาประชาชน จังหวัดหวิงฟุก นายตะ กวาง หง็อก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย นายเหวียน วัน เคื้อก รองประธานคณะกรรมการประชาชน จังหวัดหวิงฟุก นายด่ง วัน เกื่อง นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จังหวัดหวิงฟุก และกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารของจังหวัดหวิงฟุก รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทของไทยที่มีการลงทุนและดำเนินการในจังหวัดหวิงฟุก ได้แก่ บริษัท Prime บริษัท Big C บริษัท Metro และบริษัท First Rubber Vietnam
  9 ส.ค. 2561
 • กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในเมือง Billings มลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง
  กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในเมือง Billings มลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง
  เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Billings มลรัฐมอนแทนา เพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชาวไทยทั้งในมลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ความสะดวก สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการด้านกงสุลที่นครลอสแอนเจลิส และเป็นการเข้าถึงทุกพื้นที่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งได้จัดโดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ
  9 ส.ค. 2561