ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดประชุมและร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยในกรุงออตตาวา
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดประชุมและร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยในกรุงออตตาวา
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เชิญชาวไทยในกรุงออตตาวาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษฯ รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแคนาดา และได้ทำความเข้าใจกับชุมชนไทยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนชุมชนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของชุมชนไทยในแคนาดา
  31 พ.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนบริษัทการบินไทยและชาวเนปาลประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วมสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะแด่คณะสงฆ์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนไทยในเนปาลระลึกถึง ๓ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทยในการเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป
  31 พ.ค. 2561
 • อาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าพบรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
  อาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าพบรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาได้นำคณะนิสิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๗ คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสากลที่ประเทศมาเลเซีย เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ซึ่งนายสุขุมฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา และการทำงานในอนาคตของนิสิตซึ่งมีความสนใจหลากหลายทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ Start-up และการทำงานด้านการต่างประเทศ
  30 พ.ค. 2561
 • งานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
  งานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
  นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ General Assembly Hall สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยได้รับเกียรติจากประธานสมัชชาสหประชาชาติ เลขาธิการสหประชาชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และพระผู้ใหญ่ร่วมกล่าวอวยพรและระลึกถึงคำสอนที่สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงเกี่ยวข้องและเป็นแนวทางสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับงานและหลักการภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยเฉพาะด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา การเคารพและรักษาสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
  30 พ.ค. 2561
 • นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  31 พ.ค. 2561
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๑ ราย คือ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมี ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย
  30 พ.ค. 2561
 • การจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑
  การจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ จัดงานงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฟ่าน ยู่เฟย รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานเขตฉางหนิงร่วมเปิดงาน โดยมีกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้และภริยา เข้าร่วมประมาณ ๒๐ ประเทศ และสื่อมวลชนให้ความสนใจกว่า ๓๐ สื่อ งานเทศกาลไทยประสบผลสำเร็จและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดสามวันมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน และได้รับความสนใจเป็นหัวข้อยอดฮิตอันดับที่ ๒ ในแอพพลิเคชัน weibo ของจีน (ลักษณะเหมือน Facebook) โดยมีผู้อ่านข่าวเกี่ยวกับประมาณ ๔ ล้านคน และได้รับการกล่าวถึงมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ครั้ง
  30 พ.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช (Sawasdee Thai Dansk Forening for Jylland and Fyn) ที่เมือง Glesborg ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกน ๓๗๐ กิโลเมตร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน เน้นถึงความสามัคคีของชุมชนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งและพลังที่แท้จริงของชุมชนไทย และการทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยที่ดีของชาวไทยในเดนมาร์ก ส่งผลให้ชาวเดนมาร์นิยมชมชอบคนไทย วัฒนธรรมไทย และประเทศไทย นอกจากนี้ ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของปีนี้ว่า เป็นปีที่ครบรอบ ๑๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเดนมาร์ก ซึ่งได้เชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่นงานเทศกาลไทย ๒๐๑๘
  30 พ.ค. 2561
 • งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑
  งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ลาน Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ คน
  28 พ.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีประกาศเมืองไกสอนพมวิหาน เป็นนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีประกาศเมืองไกสอนพมวิหาน เป็นนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เข้าร่วมพิธีประกาศเมืองไกสอนพมวิหาน เป็นนครไกสอนพมวิหาน และแสดงความยินดีต้อนรับพลเมืองคนที่ ๑ ล้าน ของแขวงสะหวันนะเขต ที่อนุสาวรีย์ประธานไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
  28 พ.ค. 2561