ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show in Taipei 2017
  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show in Taipei 2017
  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุขพักตร์ บาร์เนท หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show in Taipei ๒๐๑๗ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป ณ โรงแรม W Hotel Taipei โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนธุรกิจนำเที่ยวของไต้หวันพบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยในลักษณะผู้ซื้อพบผู้ขาย (business matching)
  28 พ.ย. 2560
 • รอง นรม. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว. ดศ. และคณะ เยือนมณฑลเสฉวน เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐
  รอง นรม. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว. ดศ. และคณะ เยือนมณฑลเสฉวน เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.) ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว. ดศ.) และคณะ รวม ๑๑ คน เดินทางมาเยือนมณฑลเสฉวน ตามคำเชิญของ บ. หัวเหวย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเกษตรกรรมของมณฑลเสฉวน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐของไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ digital economy โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงของ บ. China Telecom Sichuan (หรือ Sichuan Telecom) และ บ.หัวเหวย เทคโนโลยี จำกัด ให้การต้อนรับ
  27 พ.ย. 2560
 • งานลอยกระทงของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา)
  งานลอยกระทงของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา)
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานลอยกระทงของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) – Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA ที่ร้านอาหาร Thai Urban โดยมีนางนาฏสุดา พิตต์แมน ประธานสมาคม ATA พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วมกว่า ๙๐ คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยของคณะเยาวชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา การแสดงนาฏศิลป์ไทย การรำวงและลอยกระทงร่วมกัน
  27 พ.ย. 2560
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมการจัดงานการกุศล Bazar de Nöel 26 Novembre 2017 ในมาดากัสการ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมการจัดงานการกุศล Bazar de Nöel 26 Novembre 2017 ในมาดากัสการ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวเข้าร่วมการจัดงาน การกุศล Bazar de Nöel 26 Novembre 2017 ในมาดากัสการ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในมาดากัสการ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยร่วมกับคณะทูตานุทูตประจำกรุงอันตานานาริโวและกลุ่มสตรีชั้นแนวหน้าของมาดากัสการ์ The Wednesday Morning Group(WMG) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีฐานะและการศึกษาดีในสังคมมาดากัสการ์และภริยานักการทูตในกรุงอันตานานาริโว โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และ ชุมชนคนไทยในมาดากัสการ์เข้าร่วมการจัดงานภายในบูธของประเทศไทย โดย ได้จัดทำ/จัดเตรียม ผัดไทย ข้าวกระเพราไก่ ลูกชิ้นปิ้ง ขนมไทย เครื่องปรุงรสอาหารไทย ลูกประคบฯลฯ จำหน่ายเพื่อสมทบทุนการกุศลในมาดากัสการ์
  27 พ.ย. 2560
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวอิหร่านจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเคร์มอนชอฮ์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวอิหร่านจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเคร์มอนชอฮ์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๒,๑๓๗,๑๗๗,๖๘๐ เรียล หรือ เท่ากับ ๒ ล้านบาท ให้แก่นาย Mahdi Alipour เหรัญญิกสภาจันทร์เสี้ยวอิหร่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยชาวอิหร่านจากเหตุแผ่นดินไหวระดับ ๗.๓ ที่จังหวัดเคร์มอนชอฮ์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  27 พ.ย. 2560
 • เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit
  เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit
  เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit ที่ Press Club Brussels Europe เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสิงคโปร์ประจำสหภาพยุโรป นาย Steven Everts นาย Giuseppe Busini จากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และนาย Fraser Cameron ผู้อำนวยการ EU-Asia Centre อภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวโน้มความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)
  27 พ.ย. 2560
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ต่อจากนาง Patricia Ann V. Paez เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำโปแลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนาย Peter Frans Gontha เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย นาย Vu Dany Dzung เอกอัครราชทูตเวียดนาม และนาง Nur Azura Abd Karim อุปทูตมาเลเซีย เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๖ เดือน โดยหมุนเวียนตามชื่อประเทศ ปัจจุบันมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในโปแลนด์รวม ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
  24 พ.ย. 2560
 • อธิบดีกรมความร่วมมือฯ พบหารือกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการกำจัดขยะ ของกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก
  อธิบดีกรมความร่วมมือฯ พบหารือกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการกำจัดขยะ ของกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก
  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เดินทางไปหารือกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และรับฟังรายงานข้อศึกษาจากการเดินทางไปหารือและศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะของกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏานเมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของคณะผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยนเรศวร
  24 พ.ย. 2560
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน โดยมีชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวมารับบริการ จำนวน๙๔ คน
  ภารกิจกงสุลสัญจรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการประกอบด้วยการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ ตลอดจนให้คำปรึกษางานกงสุลด้านอื่น ๆ
  24 พ.ย. 2560
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์ (Rotary Club of Thai Town) จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งสโมสรฯ
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์ (Rotary Club of Thai Town) จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งสโมสรฯ
  เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์ (Rotary Club of Thai Town) จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งสโมสรฯ โดยมีนาย George Hakopiants ผู้แทนของนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส (District 13) นาง Cozette Vergari Rotary Governor เขต 5280 นายกสโมสรโรตารี่ต่าง ๆ และสมาชิกโรตารี่ชาวอเมริกันและไทยเข้าร่วมงานกว่า ๘๐ คน
  24 พ.ย. 2560