ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าพบหารือนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต ๔๓
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าพบหารือนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต ๔๓
  เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนายชัชวาล หรยางกูร กงสุล นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล และนายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบหารือนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต ๔๓ ซึ่งครอบคลุมเขต ไทยทาวน์สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  15 ก.พ. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ
  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Toshizo Ido ผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดเฮียวโกะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและความสนใจร่วมกัน
  15 ก.พ. 2561
 • งาน Asian Bazaar 2018
  งาน Asian Bazaar 2018
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าร่วมงาน Asian Bazaar 2018 จัดโดย CEE Network ที่โรงแรม The Palms Beach Hotel โดยมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำคูเวตเข้าร่วมอีก ๙ แห่ง ได้แก่ จีน เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทและห้างร้าน เช่น สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินกัล์ฟแอร์ ร้านอาหารไทยโอเรียนทอล ลานนาสปาไทย ฯลฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการและซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหาร และเครื่องดื่ม โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย แจกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่ผู้สนใจ รวมทั้งส่งเสริมอาหารและเครื่องดื่มของไทยด้วย
  13 ก.พ. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ
  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ โดยมีนายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ฯ นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศฯ และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล เข้าร่วมด้วย
  13 ก.พ. 2561
 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน
  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง ครั้งที่ ๒ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายจอร์แดนประกอบด้วยนาย Hussein Al-Momani อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์แดน
  13 ก.พ. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตง สมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ และการประชุมแนะนำโครงการสำคัญของมณฑลซานตงด้านการเปลี่ยนมาใช้พลังงานใหม่
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตง สมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ และการประชุมแนะนำโครงการสำคัญของมณฑลซานตงด้านการเปลี่ยนมาใช้พลังงานใหม่
  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตงสมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมมณฑลซานตง เมืองจี่หนาน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลฯ โดยมีนายหลิว เจียยี่ เลขาธิการพรรคฯ ประจำมณฑลฯ เป็นประธานการประชุมและนายกง เจิ้ง ผู้ว่าการมณฑลฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานใน ๕ ปีที่ผ่านมา และแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนามณฑลซานตง รวมถึงแนวทางและนโยบายการดำเนินงานใน ๕ ปีข้างหน้า โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน ๘๔๐ ราย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลฯ คณะเจ้าหน้าที่ มณฑลฯ ผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และหน่วยงานต่างประเทศที่ประจำในมณฑลซานตง รวมแล้วผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการพลังงานใหม่ของมณฑลซานตง จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง
  13 ก.พ. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Food and Craft Bazaar ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียแปซิฟิก (Asian Group of Spouses of Ambassadors)
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Food and Craft Bazaar ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียแปซิฟิก (Asian Group of Spouses of Ambassadors)
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฯพณฯ เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Food and Craft Bazaar ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีภริยาของเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียแปซิฟิก (Asian Group of Spouses of Ambassadors) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ โดยมี Mme Zakia Hasnat ภริยาเอกอัครราชทูตบังกลาเทศเป็นประธานของกลุ่มสตรีภริยาเอกอัครราชทูตฯ ในงานดังกล่าวมี ๑๔ ประเทศที่ได้เข้าร่วมได้แก่ อัฟกานิสถาน (Afghanistan) อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) บังกลาเทศ (Bangladesh) บรูไนดารุสาลาม (Brunei Darussalam) จีน (China) ฟีจิ (Fiji) อินโดนีเซีย (Indonesia) ญี่ปุ่น (Japan) คาซักสถาน (Kazakstan) มาเลเซีย (Malaysia) ฟิลิปปิ่นส์ (Philippines) เกาหลีใต้ (South Korea) สิงคโปร์ (Singapore) และประเทศไทย (Thailand)
  13 ก.พ. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เดินทางเข้ารับหน้าที่และยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เดินทางเข้ารับหน้าที่และยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เดินทางถึงกรุงพนมเปญเพื่อเข้ารับหน้าที่ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ร่วมต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ
  13 ก.พ. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay
  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานต่่าง ๆ ของหน่วยงานไทยในกรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Alexis Brouhns ผู้จัดการทั่วไปกิจการภาครัฐและประธานกลุ่มยุโรป ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำบริษัท นำชมผลิตภัณฑ์และห้องทดลองของบริษัท ต่อจากนั้น นาย Vincent De Cuyper กรรมการบริหารบริษัทได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่เอกอัครราชทูตฯ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในไทย ความท้าทาย ข้อคิดเห็นของบริษัท และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท
  12 ก.พ. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Country Day ของสภาอุตสาหกรรม อิสตันบูล
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Country Day ของสภาอุตสาหกรรม อิสตันบูล
  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เข้าร่วมการสัมมนา Thailand Country Day ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมนครอิสตันบูล เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย
  12 ก.พ. 2561