ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ Action Diplomacy จัดโดย Foreign Affairs Club ของ Warsaw School of Economics ปีที่ ๗
  ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ Action Diplomacy จัดโดย Foreign Affairs Club ของ Warsaw School of Economics ปีที่ ๗
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ Action Diplomacy ซึ่งจัดโดย Foreign Affairs Club ของ Warsaw School of Economics เป็นปีที่ ๗ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่คณะนักศึกษา และตอบคำถามในช่วงถาม-ตอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง
  25 พ.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมคารวะ นายจาง เล่ย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองจ่าวจวง วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมคารวะ นายจาง เล่ย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองจ่าวจวง วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะฯ ได้เดินทางสำรวจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับเมืองจ่าวจวงและเมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The ๖th Lanling (Cangshan) Vegetable Industry Expo ณ อำเภอหลันหลิง เมืองหลินอี๋ มณฑลซานตง โดยมีลำดับการเดินทางดังนี้
  24 พ.ค. 2561
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  กรมอาเซียน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Project Development Workshop ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม๒๕๖๑ ที่โรงแรมสุโกศล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยจำนวนกว่า ๑๐๐ คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานไทยในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณจากกองทุนต่างๆ ของอาเซียน และกองทุนร่วมกันระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
  24 พ.ค. 2561
 • นักเรียนจาก Otsuka Junior High School จ. ฮิโรชิมา เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
  นักเรียนจาก Otsuka Junior High School จ. ฮิโรชิมา เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Otsuka Junior High School จ. ฮิโรชิมา จำนวน ๗ คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในโอกาสดังกล่าว นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
  24 พ.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน 3rd Edition of the Festival of the Embassies: Art and Culture
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน 3rd Edition of the Festival of the Embassies: Art and Culture
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็ก ได้เข้าร่วมงาน 3rd Edition of the Festival of the Embassies: Art and Culture ที่บริเวณ Vitezne namesti จัดโดยสำนักงานเทศบาลกรุงปราก เขต ๖ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการออกร้านขายอาหารและสินค้าท้องถิ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขต ๖ ของกรุงปราก โดยมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศฯ ร่วมออกร้าน จำนวน ๔๖ ประเทศ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งได้มีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ บนเวทีกลางของกิจกรรมฯ
  24 พ.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ ๒๒
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ ๒๒
  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทย รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยใน “งานมหกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างจีนตะวันออกและตะวันตก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนผ่านเส้นทางสายไหม” หรือ “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ ๒๒ ณ หอจัดแสดงสินค้านานาชาติกรีนแลนด์ปิโก้ นครซีอาน มณฑลส่านซี
  24 พ.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม KILORUN Osaka 2018
  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม KILORUN Osaka 2018
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม KILORUN Osaka 2018 ที่ Osaka Convention & Tourism Bureau มีสื่อมวลชนไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน โดยผู้แถลงข่าวประกอบด้วย (๑) นาย Hiroshi Mizohata ประธาน Osaka Convention and Tourism Bureau (๒) นายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (๓) นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย (๔) Ms. Jenny Wakana ประธานกรรมการบริหารสายการบินแอร์เอเชียเจแปน และ (๕) นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
  23 พ.ค. 2561
 • ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ร่วมงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีวันสงกรานต์
  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ร่วมงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีวันสงกรานต์
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ ได้เดินทางไปร่วมงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีวันสงกรานต์ "Songkran Festival 2018" ณ อาคาร Shu Yun Hall มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตง เมืองผิงตง
  23 พ.ค. 2561
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ๓ ราย ได้แก่ ๑) ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒) ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อัครราชทูต และนาวาเอกพิทักษ์ นิยาโส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ
  23 พ.ค. 2561
 • รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เกี่ยวกับพิธีประกาศนครไกสอนพมวิหาน และพลเมือง ๑ ล้านคน
  รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เกี่ยวกับพิธีประกาศนครไกสอนพมวิหาน และพลเมือง ๑ ล้านคน
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับพิธีประกาศนครไกสอนพมวิหาน และพลเมือง ๑ ล้านคน ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ไกสอนพมวิหาน โดยมีนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศฯ เป็นประธาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในแขวงฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้กล่าวสนับสนุนและแสดงความยินดีต่อพิธีดังกล่าวที่จะมีขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างนครไกสอนพมวิหานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป
  23 พ.ค. 2561