ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ แด่คนไทยในรัสเซีย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ แด่คนไทยในรัสเซีย
  เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้กล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น ที่ Loft Krasniy Oktyabri กรุงมอสโก โดยได้อวยพรให้ชุมชนคนไทยในรัสเซียมีความสุขความเจริญ และใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียอย่างประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตนได้เดินทางมา ทั้งมาทำงาน มาเรียน และมาพำนักกับครอบครัว นอกจากนี้ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและครอบครัวที่มาร่วมงานสรงน้ำพระตามประเพณี และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสรงน้ำพระตามความสมัครใจ
  1 พ.ค. 2560
 • งานฉลองครบรอบ ๕ ปีของก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา
  งานฉลองครบรอบ ๕ ปีของก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา
  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ ๕ ปีของก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา และร่วมพิธีวางศิลาก่อสร้างพระเจดีย์ ในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ภายในงานได้จัดให้มีโรงทานเพื่อจัดอาหารให้แก่ผู้มาร่วมงานรับประทานด้วย
  1 พ.ค. 2560
 • งานปิดโครงการพิเศษเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ในช่วงฤดูร้อน
  งานปิดโครงการพิเศษเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ในช่วงฤดูร้อน
  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวศศิรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปร่วมงานวันปิดโครงการพิเศษเฉพาะดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยในช่วงฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ในโอกาสนี้รองกงสุลใหญ่ ได้มอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งชมการแสดงดนตรีของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกันกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโครงการฯ
  1 พ.ค. 2560
 • โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  คณะนาฏศิลป์ไทยนำโดย ดร. สุรัตน์ จงดา (ครูไก่) ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยนักแสดงและนักดนตรีรวม ๑๕ คน ได้แก่ นายวัชรากร บุญเพ็ง (ช้าง) นายธราธิป สิทธิชัย (หนุ่ม) นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ (ต้น) นายวิชัย ภู่เพ็ชร์ (แตง) นายวุฒธิชัย ลื่มเชย (อ๊อด) นายยุทธนา อัมระรงค์ (เอ็ม) นายวีระพงษ์ ดรละคร (อั๋น) นายพีระพัฒน์ พจน์สุข (แม็ค) นายอัษฎาวุฒิ จูไหล (นิว) นายพงศ์ภรณ์ ภิวัฒน์นิธิกร (เพชร) น.ส. จุฑามาส สามัญ (ปู)น.ส.นุชนาฎ สามัญ (เป้) น.ส. สุพัตรา สุบรรณพันธ์ (แอน) น.ส. กมลทิพย์ สารดี (แนน) ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ และออกเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  1 พ.ค. 2560
 • กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำนครปีนังเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำนครปีนังเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. นาย Iwanshah Wibisono กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำนครปีนัง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยได้สนทนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทั่วไปในโอกาสการมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ที่นครปีนัง เช่น การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของรัฐปีนัง และรัฐในเขตกงสุล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของคณะกงสุลในนครปีนัง โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐปีนังและรัฐในเขตกงสุล
  1 พ.ค. 2560
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังให้การต้อนรับคณะเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังให้การต้อนรับคณะเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program) จำนวน ๕๐ คน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Tech Dome รัฐปีนัง ได้นำคณะเยาวชน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี จำนวน ๔๐ คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ๒๐ คน เดินทางมาเข้าอบรมทางด้านสะเต็ม (STEM) และการปฎิบัติการ (workshop) ด้านธุรกิจ การค้า และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ Tech Dome รัฐปีนัง ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยนายธนพงษ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรีได้เดินทางมาดูการเรียน การสอน และกิจกรรมของโครงการฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
  1 พ.ค. 2560
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานานาชาติของรัสเซีย
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานานาชาติของรัสเซีย
  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และนายพจน์ หาญพล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬานานาชาติของรัสเซีย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ หรือ “SPORT Exhibition 2017” ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการ Sokolniki โดยมีนาย Pavel Kolobkov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  28 เม.ย. 2560
 • โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย
  โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย
  เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มูลนิธิไทย บริษัท GDH 559 จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด นำผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ นางสาวนท พนายางกูร (นท) นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “พรจากฟ้า” (A Gift) นายอิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา และนางสาวมชณต สุวรรณมาศ (หลิน) ผู้กำกับและนักแสดงนำจากภาพยนตร์ เรื่อง “มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ” (Mr. Hurt) พร้อมสื่อมวลชน เดินทางไปร่วม “The Thai Film Festival in Malaysia 2017” ณ Golden Screen Cinemas Pavilion Kuala Lumpur (GSC Pavilion KL) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยเป็นการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยครั้งแรกในมาเลเซีย
  28 เม.ย. 2560
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลอสแอนเจลิสจับมือบริษัท นูทรีชั่น เฮาส์ ทำตลาดอาหารสุขภาพในอเมริกา
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลอสแอนเจลิสจับมือบริษัท นูทรีชั่น เฮาส์ ทำตลาดอาหารสุขภาพในอเมริกา
  เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางธีรนาฎ โชควัฒนา ประธานบริษัท SPA FOODS และบริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด โดยมีนางจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส เข้าร่วมด้วย
  28 เม.ย. 2560
 • โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงพุทธศาสนาและเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในอาร์เจนตินา
  โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงพุทธศาสนาและเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในอาร์เจนตินา
  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส พร้อม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมทำบุญวันสงกรานต์และฉลองพระประธานวัด พร้อมพบปะชุมชนชาวไทยและลาวที่วัดหลวงอาร์เจนตินา เมือง Chascomus สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรสประมาณ ๑๕๐ กม.) ตามคำเชิญของพระมหาพิชิตชัย ใสสะอาด เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินาฯ โดยมีพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมือง Houston มลรัฐ Texas และพระวิเทศวิสุทธิคุณ รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มลรัฐ Ohio เดินทางมาจากสหรัฐฯ เป็นการพิเศษเพื่อร่วมงานทำบุญวันสงกรานต์ในครั้งนี้ด้วย
  28 เม.ย. 2560