ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน Indus International School เมืองปุเณ
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน Indus International School เมืองปุเณ
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ พบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน Indus International School เมืองปุเณ และพูดคุยกับนักเรียนไทยที่ศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด ๓๒ คน ในโอกาสที่เปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ โดยให้โอวาทและข้อแนะนำเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของไทย และมีจิตสำนึกในการเป็นคนไทยในต่างแดน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามถึงการปรับตัวในการเรียน และการดำรงชีวิตในโรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียนไทยสามารถปรับตัวได้ดี และผู้อำนวยการได้ชื่นชมว่านักเรียนไทยมีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  30 ส.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
  30 ส.ค. 2560
 • Friends of Thailand - Luncheon
  Friends of Thailand - Luncheon
  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เชิญ Friends of Thailand จากหลากหลายสาขาวิชาชีพมาพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นการสร้างพันธมิตรช่วยสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์อย่างลึกซึ้ง ทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาชน
  30 ส.ค. 2560
 • สถานทูตไทยกรุงเวลลิงตันเยือนโรงเรียนมัธยม Wanganui Collegiate และ Palmerston North Girls' High School ตามรอยโครงการ "The Day to Discover ASEAN" ในฐานะ Chairman ของ ASEAN Committee in Wellington (ACW)
  สถานทูตไทยกรุงเวลลิงตันเยือนโรงเรียนมัธยม Wanganui Collegiate และ Palmerston North Girls' High School ตามรอยโครงการ "The Day to Discover ASEAN" ในฐานะ Chairman ของ ASEAN Committee in Wellington (ACW)
  เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และข้าราชการสถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตัน ได้เดินทางไปเยือนโรงเรียนมัธยม Wanganui Collegiate และ Palmerston North Girls' High School ณ เมือง Whanganui และ Palmerston North บริเวณเกาะเหนือของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นความสำคัญของไทยและประชาคมอาเซียนที่มีต่อนิวซีแลนด์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเยาวชน ตามโครงการ "The Day to Discover ASEAN" หรือ ASEAN School Tour (ชื่อเดิม) โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jesus Domingo เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำนิวซีแลนด์เดินทางมาเยือนโรงเรียน Palmerston North Girls' High School ในฐานะสมาชิก ACW ด้วย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของอาเซียน การยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการเมืองการปกครอง และวิถีแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิกเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
  30 ส.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยในภาคเหนือของเวียดนามและชาวเหวียตเกี่ยวเข้าร่วมมากกว่า ๑๗๐ คน
  30 ส.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสันตินิวาส โดยมีนาย Bounpheng Saykanya เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสวีเดน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ชาวไทยในสวีเดนและครอบครัว ประมาณ ๔๐๐ คน ร่วมพิธี โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรให้ผู้มาร่วมพิธีลงนามด้วย
  30 ส.ค. 2560
 • สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันรุกเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกในประเทศนิวซีแลนด์ หวังครองตลาดอาหารประเภทสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น
  สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันรุกเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกในประเทศนิวซีแลนด์ หวังครองตลาดอาหารประเภทสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราทูต พร้อมด้วย คุณริชาร์ด ดี โลเวลล์ ผู้จัดการฝ่ายออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเซาท์แปซิฟิก ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท CP Merchandising จำกัด คุณนเรศ สิงห์เจริญชัย เจ้าของร้านอาหาร Nickies Thai Restaurant และคุณทรงวุฒิ มนูญพงศ์ ประธานกรรมการสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยในนครโอ๊คแลนด์กว่า ๓๐ คน พร้อมทั้งผู้แทนบริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริษัทผู้ค้าสินค้าขายส่ง และบริษัทผู้กระจายสินค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งของบริษัท CP Merchandising จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้นำเข้ามาขายในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และมีกำหนดนำออกวางจำหน่ายในร้านค้าปลีก เช่น New World และ Countdown ประมาณเดือนตุลาคม๒๕๖๐ ในงานนี้ร้าน Nickies Thai Restaurant ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยการเปิดร้าน และจัดการปรุงอาหารไทยที่ใช้เป็ดเป็นวัตถุดิบหลักหลากหลายชนิด ได้แก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง ลาบเป็ด เป็ดน้ำแดง ข้าวผัดเป็ด และเป็ดผัดฉ่า ให้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยและทั่วถึง
  29 ส.ค. 2560
 • นศ. ไทยในโครงการฝึกงานกับ Massey University เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
  นศ. ไทยในโครงการฝึกงานกับ Massey University เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาฝึกงานทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มหาวิทยาลัย Massey, Palmerston North จำนวน ๕ คน เข้าพบนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นักศึกษากลุ่ม ดังกล่าวเดินทางไปนิวซีแลนด์ในโครงการฝึกงานกับ Massey University เป็นเวลา ๒ เดือน ในโอกาสดังกล่าว ท่านทูต ได้พูดคุยและสอบถามถึงรายละเอียดของโครงการฝึกงานดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ช่วยวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่แตกต่างกัน และมีการไปทัศนศึกษาและอบรมกับบริษัทผลิตภัณฑ์นม Fonterra ของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ท่านทูตยังได้แนะนำให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วย
  29 ส.ค. 2560
 • ทูตไทยในนิวซีแลนด์ร่วมงานเทศการเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (๒)
  ทูตไทยในนิวซีแลนด์ร่วมงานเทศการเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (๒)
  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ พร้อมภรรยา และข้าราชการสถานทูต เดินทางไปร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยหลังจากเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ทูตมาริษฯ ร่วมกับชุมชนชาวไทยทาบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นได้เชิญชวนชาวไทยให้ร่วมกันจัดงาน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  29 ส.ค. 2560
 • ทูตไทยในนิวซีแลนด์ร่วมงานเทศการเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (๑)
  ทูตไทยในนิวซีแลนด์ร่วมงานเทศการเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย (๑)
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เดินทางไปร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษากับชุมชนไทยที่วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ โดยเป็นประธานหล่อเทียนพรรษา และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทูตมาริษฯ เป็นผู้แทนชาวไทยถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร และออกรับบาตรจากชุมชนไทยซึ่งเดินทางไปร่วมงานเกือบ ๑ พันคน ในงานดังกล่าวทูตมาริษฯ ได้กล่าวเชิญชวนชาวไทยให้รวมใจกันจัดงานกับสถานทูตฯ ๒ งานในปีนี้ คืองานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสถานทูตฯ จะได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ถวายพระพรชัยมงคล ส่วนงานที่ ๒ คืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสถานทูตฯ จะได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และ การวางดอกไม้จันทน์ งานเทศการเข้าพรรษาของวัดญาณประทีปในปีนี้ นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึงด้วย
  29 ส.ค. 2560