ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • งานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมการ์เดน นครกว่างโจว
  งานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมการ์เดน นครกว่างโจว New
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดงานวันชาติ ณ โรงแรมการ์เดน นครกว่างโจว โดยมีนายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการ ทีมประเทศไทย และครอบครัวเข้าร่วมงานฯ โดยฝ่ายจีนมีนายเฉิน ชิวเอี้ยน (Chen Qiuyan) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ผู้แทนผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง เป็นผู้แทนเกียรติยศฝ่ายจีน (แทนนายหลี่ อี๋เหว่ย - Li Yiwei รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งป่วยกะทันหัน) และนายตู้ เต๋อชิง (Du Deqing) รองเลขาธิการรัฐบาลนครกว่างโจว เป็นผู้แทนนครกว่างโจว รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ได้แก่ นายโอหยาง เจียงสวน (Ouyang Jiangxuan) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง และนายถู หงเจ๋อ (Tu Hongzhe) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครกว่างโจว กงสุลใหญ่ คณะกงสุลต่างประเทศ และคู่สมรส จำนวน ๔๐ ประเทศ และนักธุรกิจจีน ตลอดจนชุมชนไทยซึ่งประกอบด้วย นักธุรกิจไทยและนักศึกษาไทยเข้าร่วมงานฯ
  13 ธ.ค. 2560
 • งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติของไทย ที่โรงแรม Regent Warsaw Hotel สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
  งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติของไทย ที่โรงแรม Regent Warsaw Hotel สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ New
  เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติของไทย ที่โรงแรม Regent Warsaw Hotel โดยมี ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยลูกจ้างท้องถิ่น รวมทั้งวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน / ภาควิชาการ และชุมชนไทยและครอบครัว จำนวนกว่า ๒๒๐ คน เข้าร่วมงาน โดยในคำกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ด้วยว่า วันที่ ๕ ธันวาคม ยังเป็นวันดินโลกที่สหประชาชาติและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเลือกวันนี้ เพื่อตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่ง
  13 ธ.ค. 2560
 • งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel นครเซี่ยงไฮ้
  งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel นครเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ ห้อง Yangtze Grand Ballroom โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel โดยมีผู้แทนระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลในเขตอาณา (เจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุย) คณะกงสุลต่างประเทศ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของจีน ตลอดจนภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และชาวไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมงาน
  13 ธ.ค. 2560
 • งานมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธรังษี
  งานมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธรังษี New
  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายณัฐพล ขันธหิรัญ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๓ คน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นปีที่ ๒๗ ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้รู้จักที่มาของวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย และวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และยาวนานมาหลายร้อยปี การเรียนการสอนภาษาไทย เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังที่เกิดและโตในออสเตรเลียมีความผูกพันกับประเทศไทย และจะเป็นตัวแทนของคนไทยในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ไทยในออสเตรเลียต่อไป นอกจากนี้ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนบัสนุนสังคมออสเตรเลีย อันจะสร้างความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืน
  13 ธ.ค. 2560
 • งานเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ประจำปี ๒๕๖๐
  งานเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ประจำปี ๒๕๖๐ New
  เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัคคราขทูต ณ เวียงจันทน์ นำผู้กำกับ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึง… ทุกปี” และ “ดาวคะนอง” รวมทั้งผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครไทยตามโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ โดยเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น spotlight ในงาน จัดฉายภาพยนตร์ไทย จำนวน ๑๒ เรื่อง และหนังสั้นจำนวน ๕ เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งชาวลาว ผู้กำกับและนักแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  13 ธ.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่ภริยาคณะรัฐมนตรี
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่ภริยาคณะรัฐมนตรี New
  วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่ภริยาคณะรัฐมนตรี ๑๕ คน อาทิ นาง Lani Cayetano ภริยา รมว. ต่างประเทศ ภริยา รมว. คมนาคม ภริยา รมว. เศรษฐกิจและการค้า ภริยา รมว. คลัง ภริยา รมว. แรงงาน และภริยาโฆษกประธานาธิบดี โดยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตต้มยำกุ้ง และแกงเขียวหวานเนื้อ ซึ่งนอกจากจะนำเสนอวิธีการทำอาหารไทยแล้ว ยังเน้นว่าอาหารไทยเป็นอาหารมีส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพ และหลายชนิดยังหาได้ในฟิลิปปินส์
  13 ธ.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม Transcorp Hilton กรุงอาบูจา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม Transcorp Hilton กรุงอาบูจา New
  เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรม Transcorp Hilton กรุงอาบูจา นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว ยังมีการแสดงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในไนจีเรียโดยวงดนตรีประสานเสียงไนจีเรีย (AMEMUSO) เป็นครั้งแรกในไนจีเรีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  13 ธ.ค. 2560
 • ไทยผลักดันอีอีซีและสร้างการรับรู้ไทยในงานกาลาหอการค้าเอเชียรัฐเวอร์จิเนีย ครั้งที่ ๙
  ไทยผลักดันอีอีซีและสร้างการรับรู้ไทยในงานกาลาหอการค้าเอเชียรัฐเวอร์จิเนีย ครั้งที่ ๙ New
  เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ อุปทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ นำทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจจากสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตัน ประกอบด้วยนายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตฝ่ายเกษตร และนางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง รวมทั้งที่ปรึกษาภิเษก ภาณุภัทร และที่ปรึกษารัชดา สุเทพากุล เข้าร่วมงานกาลาประจำปีของหอการค้าเอเชียรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Asian Chamber of Commerce: VACC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ที่โรงแรมเจฟเฟอร์สัน เมืองริชมอนต์ รัฐเวอร์จิเนีย โดยปีนี้จัดงานภายใต้หัวข้อ “เริ่มใหม่” (Renewal)และมีประเทศไทยเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน
  13 ธ.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ New
  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง (Vin d’Honneur) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ห้อง Grand Salon โรงแรม Swissôtel Lima โดยมีนายอังกูร กุลวานิช อุปทูต ประธานในพิธี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักในสาธารณรัฐเปรู นาย José Antonio Raymundo Bellina Acevedo อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเปรู พร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเปรู คณะทูตานุทูตและกงสุลในกรุงลิมา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปรู เข้าร่วมงานประมาณ ๑๗๐ คน
  13 ธ.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมออกร้านในงานเทศกาลอาหารนานาชาติ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมออกร้านในงานเทศกาลอาหารนานาชาติ New
  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลอาหารนานาชาติ ซึ่งจัดโดยกรมบริการทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ณ Van Phuc Diplomatic Quarter กรุงฮานอย งานเทศกาลอาหารนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยใช้อาหารเป็นสื่อกลาง และเพื่อนำรายได้บริจาคแก่องค์การการกุศลของเวียดนาม กิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในกรุงฮานอย หน่วยราชการและจังหวัดจากทุกภูมิภาคของเวียดนาม หน่วยงานเอกชน อาทิ สายการบิน ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และร้านอาหารในเวียดนาม
  13 ธ.ค. 2560