ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • การนำผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เยือนยูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
  การนำผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เยือนยูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดกิจกรรมนำคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปยูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา เพื่อพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขของยูกันดา มหาวิทยาลัยมูฮิมบีลี (แทนซาเนีย) สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของแทนซาเนียและเคนยา รวมถึงองค์กรเอกชน ได้แก่ Malaria Consortium Uganda โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือในด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่น ๆ รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมาลาเรียแก่ชุมชนไทยในยูกันดาและแทนซาเนีย
  12 มี.ค. 2561
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ของกรมความร่วมมือฯ (TICA MEET& GREET) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ของกรมความร่วมมือฯ (TICA MEET& GREET) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA MEET& GREET) โดยมีนางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่
  12 มี.ค. 2561
 • งานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 ณ นครซิดนีย์
  งานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 ณ นครซิดนีย์
  วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้แทนชุมชนไทยและสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยปี 2561 (Thailand Grand Festival 2018) และแจ้งรายละเอียดการจัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ เป็นครั้งที่ 11 และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-20.00 น. ที่ Tumbalong Park, Darling Harbour โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครซิดนีย์ สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย บริษัทบางกอกแอร์เวย์ และ Sydney Harbour Foreshore Authority
  12 มี.ค. 2561
 • รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต
  รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายนฤชัย นินนาท รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยแห่งสภาจังหวัดเกียวโต (Japan-Thailand Friendship Association of Kyoto Prefectural Assembly) ที่โรงแรม Shin Miyako Hotel “Yomeiden” เมืองเกียวโต โดยนาย Masaharu Murata ประธานสภาจังหวัดเกียวโต และนาย Shuichi Yamauchi รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต เข้าร่วมด้วย
  12 มี.ค. 2561
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
  มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561” ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2561 ที่โรงแรมนารายณ์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียนที่มีทั้ง โรงเรียนเล็ก (157 คน) ถึงโรงเรียนใหญ่ (3,711 คน) เข้าร่วม โดยมีนักเรียนในความดูแลกว่า 88,844 คน
  8 มี.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco)
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco)
  เมื่อวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในบราซิล ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียร์มา ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco)
  9 มี.ค. 2561
 • พิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ ที่สวนสาธารณะ Norooz กรุงเตหะราน
  พิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ ที่สวนสาธารณะ Norooz กรุงเตหะราน
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายรชา อารีพรรค อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ ที่สวนสาธารณะ Norooz กรุงเตหะราน ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยเทศบาลกรุงเตหะราน โดยมีนาย Mohammad-Ali Najafi นายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานเป็ประธาน มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความสำคัญของต้นไม้และบทบาทของเทศบาลกรุงเตหะรานในการทำให้กรุงเตหะรานเป็นสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสปีใหม่อิหร่าน จะมีการปลูกต้นไม้ตามธรรมเนียมของอิหร่าน
  9 มี.ค. 2561
 • การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี
  การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี
  เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP) ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว
  9 มี.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือกับนาย Tong Saetia รองประธานบริษัท N.A. Trading Company
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือกับนาย Tong Saetia รองประธานบริษัท N.A. Trading Company
  เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล (เศรษฐกิจ) พร้อมด้วยนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย และนางรสสุคนธ์ วรศรี บรรณาธิการ นสพ. The Asian Pacific News ได้พบหารือกับนาย Tong Saetia (คนไทยอเมริกัน) รองประธานบริษัท N.A. Trading Company และเยี่ยมชมโกดังสินค้า ของบริษัทฯ ที่เมือง Commerce มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
  8 มี.ค. 2561
 • งานนิทรรศการกล้วยไม้ Exotic Orchid Exhibition ณ อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก (Prague Botanical Garden)
  งานนิทรรศการกล้วยไม้ Exotic Orchid Exhibition ณ อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก (Prague Botanical Garden)
  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กทั้งห้าแห่ง (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยและเวียดนาม) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและการแถลงข่าวนิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition ที่อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก Prague Botanical Garden โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๕๐ คน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีกรุงปราก และศิลปินและนักแสดงชาวเช็กที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ มากกว่า ๗๐ คน
  8 มี.ค. 2561