ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • อุปทูตมอบ ณ กรุงฮานอย เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ประจำปี ๒๕๖๑
  อุปทูตมอบ ณ กรุงฮานอย เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ประจำปี ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าพบนายตะ กวาง หง็อก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อมอบเงินสนับสนุนประจำปี ๒๕๖๑ แก่สมาคมฯ และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้ยิ่งแนบแน่น อันจะเป็นกลไกและรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม รวมทั้งแสดงความชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และยินดีต่อความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสมาคมฯ ทั้งในกรุงฮานอย และในจังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนามที่มีสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยจัดตั้งขึ้น เช่น จังหวัดกวางจิ จังหวัดหวิงฟุก จังหวัดเกียนซาง จังหวัดเหงะอาน เป็นต้น
  7 ก.ย. 2561
 • ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านดนตรีไทย - นิวซีแลนด์
  ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านดนตรีไทย - นิวซีแลนด์
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมสนับสนุน New Zealand School of Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, Victoria University of Wellington จัดงานเทศกาลดนตรี Cellophonia and Chamber Music Festival ที่กรุงเวลลิงตัน ระหว่าง ๒๖ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้เชิญนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดร.อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ศิลปินวง Vie Trio, เจ้าของ Viemus International Music School และผู้อำนวยการด้านดนตรีวง Thai Youth Orchestra มาร่วมแสดง พร้อมนำผู้บริหาร (น.ส.อริยา ศรีณรงค์ - อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ) และคณะนักเรียนจาก Viemus International Music School จำนวน ๖ คน มาร่วมฝึกฝนและร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวที่กรุงเวลลิงตันด้วย
  7 ก.ย. 2561
 • โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล
  โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล
  7 ก.ย. 2561
 • Big Data เพื่อเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมโคนมไทย
  Big Data เพื่อเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมโคนมไทย
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ร่วมกับ ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ, ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Research University Network (RUN) ประเทศไทย ได้พบหารือกับนาย Ross Hyland ประธาน New Zealand Asia Agritech Ltd. (NZAA) และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก Livestock Improvement Corporation (LIC) เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ Big Data/Digital Integration สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนมโดยรวม ซึ่งทาง NZAA ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการนิวซีแลนด์ประสงค์จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Big Data/Digital Integration ดังกล่าว ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยน้ำนมดิบ, Herd Testing Lab, Diagnostic Lab, LIC Hooper Innovation Centre และฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) ของ LIC ที่เมือง Hamilton ด้วย
  7 ก.ย. 2561
 • โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แก่สมาคมมวยไทยในติมอร์ - เลสเต
  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แก่สมาคมมวยไทยในติมอร์ - เลสเต
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้มอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย อาทิ กระสอบทราย นวม สนับแข้ง เป้าล่อเตะ ยางกันฟัน ผ้าพันมือ และอุปกรณ์ฝึกความคล่องแคล่วต่าง ๆ มูลค่า ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ สมาคมมวยไทยในติมอร์ฯ ที่ลานฝึกซ้อม Benfica โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของสาธารณชนติมอร์ฯ ควบคู่กับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล ในโอกาสนี้ นาย Joao Rodrigues อธิบดีกรมการกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาติมอร์ฯ กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนผู้สื่อข่าวท้องถิ่น รวมจำนวนกว่า ๕๐ คน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้แทนสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของฝ่ายไทยและแสดงความชื่นชมกีฬามวยไทยซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจ อนึ่ง สมาคมมวยไทยในติมอร์ฯ เป็นสมาคมมวยไทยแห่งเดียวในติมอร์ฯ เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีสมาชิกประมาณ ๖๐ คน มีการฝึกซ้อมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ การเกิดขึ้นของสมาคมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมในกีฬามวยไทยที่กำลังแพร่กระจายไปในระดับสากล
  7 ก.ย. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี มอบสิ่งของสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในติมอร์-เลสเต
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี มอบสิ่งของสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในติมอร์-เลสเต
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม และ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้มอบสิ่งของสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ เมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์ทำสวน อุปกรณ์ปรุงและรับประทานอาหาร อาหารปลา เป็นต้น ให้แก่ โรงเรียน Escola Basica Central Hera โรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno เมืองเฮรา โรงเรียน Escola Basica Central De Fatuquero และ โรงเรียน Escola Basica Filial Dona Ana Lemos เมืองเออร์เมรา โดยมีนาย Cidálio Leite อธิบดีกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการติมอร์ฯ นักเรียนและครูโรงเรียนทั้ง ๔ ผู้แทน World Food Programme ประจำติมอร์ฯ ตลอดจนผู้สื่อข่าวท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยาน ฯ
  7 ก.ย. 2561
 • การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมบริการการทูต ประจำกรุงฮานอย และการร่วมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียน Binh Thuan Kindergarten จ. Yen Bai
  การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมบริการการทูต ประจำกรุงฮานอย และการร่วมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียน Binh Thuan Kindergarten จ. Yen Bai
  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต พร้อมด้วยทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ประจำกรุงฮานอย เดินทางเยือน จังหวัด Yen Bai เพื่อร่วมกิจกรรมซึ่งกรมบริการการทูต กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้จัดขึ้น โดยมีนาย Pham Sanh Chau ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธาน และมาดาม Tran Thi Bich Van ประธานชมรมสตรีอาเซียนแห่งกรุงฮานอย (ASEAN Community Women's Circle of Hanoi - AWCH) เข้าร่วม ในการมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่นักเรียนอนุบาลของโรงเรียน Binh Thuan Kindergarten ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในปี ๒๕๖๐ หลายครั้ง ส่งผลให้ตึกเรียนและห้องเรียนได้รับความเสียหาย โดยอุปทูตและทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ มูลค่ากว่า ๑๕๐ ล้านด่อง ที่ได้รับจากการจัดเทศกาลอาหารนานาชาติปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำกรุงฮานอยได้เข้าร่วม
  7 ก.ย. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมช้างเผือก (สมาคมนักศึกษาเก่าแผนกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมช้างเผือก (สมาคมนักศึกษาเก่าแผนกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา)
  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เยน แก่นาย Yoshikazu Yokoe ประธานสมาคมช้างเผือก (สมาคมนักศึกษาเก่าแผนกไทยศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา) สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนญี่ปุ่นที่เป็นมิตรของประเทศไทย
  6 ก.ย. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวร่วมกับสมาคมไทยในมาดากัสการ์มอบข้าวสาร และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้าสังกัดกรมตำรวจมาดากัสการ์
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวร่วมกับสมาคมไทยในมาดากัสการ์มอบข้าวสาร และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้าสังกัดกรมตำรวจมาดากัสการ์
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้ร่วมกับสมาคมไทย – มาดา มอบข้าวสารจำนวน 750 กิโลกรัม และสิ่งจำเป็นอื่นๆ อาทิ อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่อธิบดีกรมตำรวจมาดากัสการ์ (Andrianomenjanahary Josoa Jacques Lalao) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลศูนย์พิทักษ์เด็กกำพร้า Ambatolampy
  6 ก.ย. 2561
 • การแข่งขันฟุตบอลถ้วยชุมชนไทย ครั้งที่ ๓
  การแข่งขันฟุตบอลถ้วยชุมชนไทย ครั้งที่ ๓
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ สนาม Glendale Sports Complex กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลถ้วยชุมชนไทย ครั้งที่ ๓ หรือ ๓rd Thai Community Cup 2018 ชิงถ้วย ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  6 ก.ย. 2561