ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • งานแสดงสินค้าไทย ณ เมืองการาจี ประจำปี ๒๕๖๑
  งานแสดงสินค้าไทย ณ เมืองการาจี ประจำปี ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานแสดงสินค้าไทย ณ เมืองการาจี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Pearl Continental เมืองการาจี เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยในประเทศปากีสถาน โดยนายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นาย Muffasar Atta Malik ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมการาจี นาย Arif Suleman ที่ปรึกษาการค้ากิตติมศักดิ์กระทรวงพาณิชย์ และนายสืบศักดิ์ แดงบุญเรือง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ร่วมกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน คณะกงสุลต่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี
  3 ก.ย. 2561
 • นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายคาร์ลอส อัลบาราโด เคซาดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสตาริกา
  นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายคาร์ลอส อัลบาราโด เคซาดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสตาริกา
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นางศริกานต์ พลมณี ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคอสตาริกา ถิ่นพำนัก ณ กรุงซันติอาโก นั้น
  3 ก.ย. 2561
 • อุปทูต กรุงฮานอย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรบุรุษ
  อุปทูต กรุงฮานอย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรบุรุษ
  เมื่อเช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต กรุงฮานอย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเวียดนาม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรบุรุษ กรุงฮานอย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๓ ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๒ กันยายน)
  31 ส.ค. 2561
 • อุปทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนาม
  อุปทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนาม
  เมื่อค่ำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๒ กันยายน) ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ กรุงฮานอย โดยมีนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามและภรรยาเป็นเจ้าภาพ ผู้บริหารระดับสูงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเวียดนามเข้าร่วมงาน
  31 ส.ค. 2561
 • อุปทูต ณ กรุงฮานอย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ ๗ (7th MSC Mekong)
  อุปทูต ณ กรุงฮานอย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ ๗ (7th MSC Mekong)
  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ ๗ (7th MSC Mekong) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ นครดานัง โดยมีคณะผู้แทนไทยจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เจ้าภาพ ซึ่งมีนาย Ha Cong Tuan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะ
  31 ส.ค. 2561
 • การหารือระหว่าง Department of Home Affairs กับสถานเอกอัครราชทูตและนักธุรกิจเกี่ยวกับ วีซ่าของบุคลากรคนไทย
  การหารือระหว่าง Department of Home Affairs กับสถานเอกอัครราชทูตและนักธุรกิจเกี่ยวกับ วีซ่าของบุคลากรคนไทย
  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจของบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในออสเตรเลียจำนวน ๑๒ คน จาก ๙ บริษัท ได้เข้าพบคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศและหอการค้า อต. ณ สำนักงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวีซ่าสำหรับบุคลากร ชาวไทยที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทไทยใน อต. และหารือในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการขอวีซ่าให้กับบุคลการชาวไทยของบริษัท การประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้บริหารของบริษัทไทยได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยหลายคนกล่าวว่า โอกาสที่จะได้หารืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย ถือว่าเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้บริหารของบริษัทไทยได้มารวมตัวที่กรุงแคนเบอร์รา
  31 ส.ค. 2561
 • โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงไทย-ออสเตรเลีย
  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงไทย-ออสเตรเลีย
  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงไทย-ออสเตรเลีย โดยนางพรพรรณ จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงออสเตรเลียที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ประกอบด้วยนาย Isaac Kfir ผู้อำนวยการ National Security Program และหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย จาก Australian Strategic Policy Institute (ASPI) นางสาว Hannah Smith นักวิจัย จาก Australian Strategic Policy Institute (ASPI) และนาง Kelly Harten หัวหน้า Cyber Capability and Strategy, Cyber Crime Operation จาก Australian Federal Police (AFP) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมประชุมด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกระทรวงยุติธรรม โดยคณะผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียได้ใช้โอกาสนี้ หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายและภาพรวมการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์และรับทราบพัฒนาการในการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ของไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
  29 ส.ค. 2561
 • Thailand: The Hub of Southeast Asia
  Thailand: The Hub of Southeast Asia
  นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ บทบาท และศักยภาพของไทย
  29 ส.ค. 2561
 • ภรรยารองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยี่ยมชมงาน Taste of Thailand
  ภรรยารองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยี่ยมชมงาน Taste of Thailand
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางเหวียน เหวียด งา ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และประธานกิตติมหศักดิ์ชมรมสตรีอาเซียนในฮานอย (ASEAN Women Circle in Hanoi – AWCH) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการสาธิตการประกอบส้มตำและการทำผัดไท และรับประทานอาหารค่ำ ในงานสัปดาห์อาหารไทย Taste of Thailand ที่ร้านอาหาร Café Promenade ที่โรงแรมแดวู ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับโรงแรมแดวู โดยมีนางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ
  29 ส.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ จ. Hyogo
  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ จ. Hyogo
  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ จ. Hyogo ที่โรงละคร LIKES Hall Tsukaguchi เมือง Amagasaki จ. Hyogo มีผู้ร่วมงานเป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศูนย์ฯ ประมาณ ๑๐๐ คน
  27 ส.ค. 2561