ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  พิธีบายศรีสู่ขวัญเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ในกรุงเวลลิงตัน (The Wellington’s Thai Community New Zealand) ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียงประมาณ ๗๐ คน ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และครอบครัว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
  7 มี.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส
  เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดาโดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการ ๒๔๐ คน รวม ๒๘๘ รายการ
  7 มี.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์
  เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ) และนายชัชวาล หรยางกูร (กงสุลฝ่ายชุมชนฯ) ได้ลงพื้นที่ไทยทาวน์ และประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์ และผู้นำชุมชนไทย ณ ร้าน Bangkok Street Food โดยที่ประชุมได้หารือ ๔ ประเด็น
  7 มี.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกลับประเทศไทย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกลับประเทศไทย
  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด ได้จัดส่งแรงงานไทยของบริษัท Kharafi National ที่เหลืออีก ๑๕ คน กลับประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนคนหางานในต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากชุมชนไทยในคูเวต บริษัท Kharafi National หยุดจ่ายเงินเดือนลูกจ้างมาแล้วหลายเดือนเนื่องจากประสบสภาวะขาดทุนและมีแนวโน้มที่จะปิดบริษัทฯ ภายในปีนี้ ที่ผ่านมา บริษัท Kharafi National ทอดทิ้งแรงงานต่างชาติรวมกว่าหมื่นราย เป็นแรงงานไทยจำนวน ๒๗ ราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและส่งกลับประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการติดตามเงินเดือนค้างจ่ายและเงินสิทธิประโยชน์ ให้แรงงานไทยดังกล่าวต่อไป
  6 มี.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
  6 มี.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมงานแข่งขันโบว์ลิงของนักเรียนทุนชายต่างชาติในคูเวต ครั้งที่ ๒
  เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมงานแข่งขันโบว์ลิงของนักเรียนทุนชายต่างชาติในคูเวต ครั้งที่ ๒
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูต ดุสิต เมนะพันธุ์ เข้าร่วมงานแข่งขันโบว์ลิงของนักเรียนทุนชายต่างชาติในคูเวต ครั้งที่ ๒ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการคูเวต งานแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “Kuwait the Country of Peace” จัดขึ้นที่ the Capital Center for Bowling Education and Training/Boys นักเรียนชายจาก ๑๔ ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งนี้ รวมทั้งนักเรียนจากประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือเพื่อกระชับมิตรระหว่างนักเรียนชายในคูเวต ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะ รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น AlRai TV ด้วย
  6 มี.ค. 2561
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยลงนามในความตกลง เพื่อรับความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดหาชุดอุปกรณ์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งรัฐ
  อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยลงนามในความตกลง เพื่อรับความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดหาชุดอุปกรณ์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งรัฐ
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายชิโร ซะโดะชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ลงนามในเอกสารความตกลง ๓ ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) บันทึกการตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการดำเนินงาน (Agreed Minutes on Procedural Details) และบันทึกการหารือ (Record of Discussions) เพื่อรับความช่วยเหลือให้เปล่า (Grant Aid) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดซื้อชุดเครื่องมือจดจำและตรวจสอบบุคคลเฝ้าระวังทางความมั่นคง ในวงเงิน ๒๐๐ ล้านเยน (ประมาณ ๖๐ ล้านบาท) ให้แก่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  5 มี.ค. 2561
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Senior Officials’ Talks (SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๑ ที่กรุงเวลลิงตัน
  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Senior Officials’ Talks (SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๑ ที่กรุงเวลลิงตัน
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เป็นประธานการประชุม SOTs ร่วมกับนาย Brook Barrington ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ที่กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ และฝ่ายนิวซีแลนด์ได้เป็นเจ้าภาพ working lunch คณะผู้แทนไทยที่ Boulcott Street Bistro ด้วย โดยในระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-นิวซีแลนด์ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า STI การเกษตร การต่อต้านการก่อการร้าย การศึกษา และความสัมพันธ์ระดับประชาชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ EAS ADMM+ ASEAN-NZ Plan of Action RCEP CPTPP และ APEC รวมถึงประเด็นระดับโลก เช่น ความร่วมมือในกรอบพหุพาคี บทบาทของมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแปซิฟิกใต้ ฯลฯ
  5 มี.ค. 2561
 • เทศกาลภาพยนต์นานาชาติที่เมืองบังคาลอร์ Bengaluru International Film Festival 2018
  เทศกาลภาพยนต์นานาชาติที่เมืองบังคาลอร์ Bengaluru International Film Festival 2018
  นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เข้าร่วมงาน Bengaluru International Film Festival 2018 (BIFFES) ณ โรงภาพยนต์ PVR ในห้างสรรพสินค้า Orion เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย BIFFES เป็นงานเทศกาลภาพยนต์นานาชาติที่จัดฉายภาพยนต์จากทั่วโลก เป็นงานใหญ่ประจำปีของเมืองบังคาลอร์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ ในปีนี้ BIFFES จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และในปีนี้ ประเทศไทยเป็น country focus และได้จัดส่งภาพยนต์ไทยเข้าร่วมงาน ในประเภท Asian Cinema รวม ๕ เรื่อง ได้แก่ ฟรีแลนซ์: ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (Heart Attack)/ เคาท์ดาวน์ (Countdown)/ ลัดดาแลนด์ (Laddaland)/ ห้าแพร่ง (Phobia 2)/ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว (One Day) และมะลิลา (Malila: The Farewell Flower) ซึ่งภาพยนต์ไทยได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก
  5 มี.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง แห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง แห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล
  เมี่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภากาชาดเนปาลได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลางแห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล ณ ถนน Exhibition กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสภากาชาดไทยจำนวน ๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางแห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ได้แก่ นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ นาวาโทแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนาย Sanjeev Thapa ประธานสภากาดชาดเนปาล และนาย Bidhya Sundar Shakya นายกเทศมนตรี กรุงกาฐมาณฑุ เป็นผู้ประกอบพิธีฝ่ายเนปาล และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยและเนปาลเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นางวัสสิกา เผือกโสมณ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเนปาล และสื่อมวลชน
  6 มี.ค. 2561