ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีคำกล่าวในการประชุม China International Railway Conference 2018
  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีคำกล่าวในการประชุม China International Railway Conference 2018
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน กล่าวในการประชุม China International Railway Conference 2018 ซึ่งมีนายหลิว เสี่ยวหมิง (Liu Xiaoming) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจีน เข้าร่วมกล่าวเปิดด้วย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้พบหารือกับนายหลิวฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องความร่วมมือไทย-จีนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบรางและในพื้นที่ EEC
  27 พ.ย. 2561
 • โครงการแสดงธรรมเทศนาแก่ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมิน โดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
  โครงการแสดงธรรมเทศนาแก่ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมิน โดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
  เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. สกญ. ได้จัดกิจกรรมการแสดงธรรมเทศนาแก่ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและเมืองใกล้เคียงโดยพระอาจารย์อารยวังโส และกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในเช้าของวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้ง ๒ วัน ประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย ขรก. และ จนท. สกญ. ทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมินและนครกว่างโจว และนักเรียนนักศึกษาไทยจาก ม.หัวเฉียว ม.เซี่ยเหมิน ม.จี๋เหม่ยและ รร.มัธยมจี๋เหม่ย
  23 พ.ย. 2561
 • ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์
  ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน หรือหัวหน้าทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานสมาชิกทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์เข้าร่วม
  23 พ.ย. 2561
 • ชุมชนไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดเทศกาลอาหารไทยกลางเมืองไคร้สต์เชิร์ช
  ชุมชนไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดเทศกาลอาหารไทยกลางเมืองไคร้สต์เชิร์ช
  เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Fair ๒๐๑๘) ซึ่งสมาคมไทยในแคนเทอร์เบอรี่จัดขึ้นที่ Rauora Park ใจกลาง เมืองไคร้สต์เชิร์ช เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
  23 พ.ย. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เยี่ยมเยียนที่ทำการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เยี่ยมเยียนที่ทำการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ภายหลังการยื่นพระราชสาส์นต่อ ปธน. ยูเครนเพื่อดำรงตำแหน่ง ออท. ประจำยูเครน มีถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ อีกตำแหน่งหนึ่งแล้ว นั้น ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
  23 พ.ย. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พบหารือรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเจดดาห์
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พบหารือรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเจดดาห์
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยนายอฐิคม ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือนาย Mazen M. Batterjee รองประธาน สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเจดดาห์ และนาย Hasan Ibrahim Dahlan เลขาธิการ สภาหอการค้าฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่กงสุลใหญ่เดินทางมารับหน้าที่
  23 พ.ย. 2561
 • กำหนดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  กำหนดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑เรื่อง กำหนดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้
  23 พ.ย. 2561
 • การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร อัครราชทูตที่ปรึกษา รักษาราชการแทนอุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่เดินทางไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในกรุงริยาด และเขตอาณา ๔ สถาบัน ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) มหาวิทยาลัยImam Muhammed bin Saud (๒) มหาวิทยาลัย King Saud (๓) มหาวิทยาลัย Princess Nourah และ (๔)มหาวิทยาลัย Qassim โดยในปีนี้ มีนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางการซาอุดีฯ จำนวน ๑๖ คน ขณะเดียวกัน มีนักศึกษาที่กำหนดจะจบการศึกษาช่วงปลายปีนี้ จำนวน ๑๓ คน ดังนั้น กิจกรรมข้างต้นนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้ว ยังเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อีกด้วย
  22 พ.ย. 2561
 • สถานีวิทยุและโทรทัศน์มณฑลส่านซี (Shaanxi Broadcasting Corporation - SXBC) สัมภาษณ์และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่
  สถานีวิทยุและโทรทัศน์มณฑลส่านซี (Shaanxi Broadcasting Corporation - SXBC) สัมภาษณ์และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่
  เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ สถานีวิทยุและโทรทัศน์มณฑลส่านซี (Shaanxi Broadcasting Corporation - SXBC) ได้มาสัมภาษณ์นายธวัช สุมิตรเหมาะ รอง กสญ. ณ นครซีอาน และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของ สกญ. ในการนี้ รอง กสญ. ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการตรวจลงตรา (เน้นนักท่องเที่ยวจีน) การยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ชั่วคราว ๒ เดือนของไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ขอบเขตหน้าที่ของ สกญ. เป็นต้น เพื่อไปเผยแพร่ในรายการข่าว Shaanxi News ของ SXBC
  22 พ.ย. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  21 พ.ย. 2561