ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน
  ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน
  มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ มีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 139 คน ครู 28 คน จาก 48 โรงเรียนใน 13 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  16 พ.ค. 2561
 • นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดประชุมและร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยในกรุงออตตาวา
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดประชุมและร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยในกรุงออตตาวา
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เชิญชาวไทยในกรุงออตตาวาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษฯ รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแคนาดา และได้ทำความเข้าใจกับชุมชนไทยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนชุมชนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของชุมชนไทยในแคนาดา
  31 พ.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนบริษัทการบินไทยและชาวเนปาลประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วมสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะแด่คณะสงฆ์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนไทยในเนปาลระลึกถึง ๓ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทยในการเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป
  31 พ.ค. 2561
 • อาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าพบรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
  อาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าพบรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาได้นำคณะนิสิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๗ คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสากลที่ประเทศมาเลเซีย เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ซึ่งนายสุขุมฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา และการทำงานในอนาคตของนิสิตซึ่งมีความสนใจหลากหลายทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ Start-up และการทำงานด้านการต่างประเทศ
  30 พ.ค. 2561
 • งานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
  งานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
  นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ General Assembly Hall สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยได้รับเกียรติจากประธานสมัชชาสหประชาชาติ เลขาธิการสหประชาชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และพระผู้ใหญ่ร่วมกล่าวอวยพรและระลึกถึงคำสอนที่สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงเกี่ยวข้องและเป็นแนวทางสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับงานและหลักการภายใต้กรอบสหประชาชาติ โดยเฉพาะด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา การเคารพและรักษาสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
  30 พ.ค. 2561
 • นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  31 พ.ค. 2561
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๑ ราย คือ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมี ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย
  30 พ.ค. 2561
 • การจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑
  การจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ จัดงานงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฟ่าน ยู่เฟย รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานเขตฉางหนิงร่วมเปิดงาน โดยมีกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้และภริยา เข้าร่วมประมาณ ๒๐ ประเทศ และสื่อมวลชนให้ความสนใจกว่า ๓๐ สื่อ งานเทศกาลไทยประสบผลสำเร็จและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดสามวันมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน และได้รับความสนใจเป็นหัวข้อยอดฮิตอันดับที่ ๒ ในแอพพลิเคชัน weibo ของจีน (ลักษณะเหมือน Facebook) โดยมีผู้อ่านข่าวเกี่ยวกับประมาณ ๔ ล้านคน และได้รับการกล่าวถึงมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ครั้ง
  30 พ.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมสวัสดีไทย เดนิช (Sawasdee Thai Dansk Forening for Jylland and Fyn) ที่เมือง Glesborg ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกน ๓๗๐ กิโลเมตร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน เน้นถึงความสามัคคีของชุมชนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งและพลังที่แท้จริงของชุมชนไทย และการทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยที่ดีของชาวไทยในเดนมาร์ก ส่งผลให้ชาวเดนมาร์นิยมชมชอบคนไทย วัฒนธรรมไทย และประเทศไทย นอกจากนี้ ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของปีนี้ว่า เป็นปีที่ครบรอบ ๑๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเดนมาร์ก ซึ่งได้เชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่นงานเทศกาลไทย ๒๐๑๘
  30 พ.ค. 2561
 • งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑
  งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ลาน Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ คน
  28 พ.ค. 2561