ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors Meeting)
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors Meeting)
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กงสุล (เศรษฐกิจ) พร้อมด้วยนางกนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาและตัวแทนสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors Meeting) สภาการบำบัดรักษาด้วยการนวดแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Massage Therapy Council — CAMTC) ที่นครลอสแอนเจลิส
  26 ก.พ. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการบรรลุเป้าหมายการค้าที่ ๑๕,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓
  23 ก.พ. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ที่โรงละคร Yamamoto Noh นครโอซากา
  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ที่โรงละคร Yamamoto Noh นครโอซากา
  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้รับเกียรติจากนาง Yoshie Yamamoto ผู้อำนวยการโรงละคร Yamamoto Noh ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สมาชิกของ Ikebana International Osaka ประมาณ ๖๐ คน ที่โรงละคร Yamamoto Noh ซึ่งเป็นโรงละคร Noh ที่เก่าแก่ที่สุดของนครโอซากา
  23 ก.พ. 2561
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าเยี่ยมคาราวะรองนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าเยี่ยมคาราวะรองนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมด้วย นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคณะ Fact Finding Mission โครงการ The Establishment of Handicraft Trade Training Center (HTTC) เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. ยึม ชาย ลี (H.E. Yim Chhay Ly) รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา (The National Committee for One Village One Product (OVOP) Movements) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  23 ก.พ. 2561
 • กระทรวงการต่างประเทศจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำ action plan ผลักดันความร่วมมือสาขาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ กับยุโรป
  กระทรวงการต่างประเทศจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำ action plan ผลักดันความร่วมมือสาขาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ กับยุโรป
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Innovations in Bio-based Industry through Science Diplomacy” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทน ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรปเป็นประธาน ซึ่งการเสวนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน
  23 ก.พ. 2561
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเมพบกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเมพบกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาง Yldiz D. Pollack-Beighle รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเมและคณะ ในโอกาสเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  23 ก.พ. 2561
 • การเยี่ยมชมโรงแรม Dusit D2 Hotel Constance Pasadena ที่เมืองพาซาดีนา นครลอสแอนเจลิส
  การเยี่ยมชมโรงแรม Dusit D2 Hotel Constance Pasadena ที่เมืองพาซาดีนา นครลอสแอนเจลิส
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส และกงสุล (เศรษฐกิจ) ได้ไปเยี่ยมชมโรงแรม Dusit D2 Hotel Constance Pasadena ที่เมืองพาซาดีนา นครลอสแอนเจลิส โดยได้พบหารือกับนาย Kin Hui ประธานบริษัท Singpoli ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม
  23 ก.พ. 2561
 • ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of the Middle and Far East จากมหาวิทยาลัย Jagiellonian เข้าพบหารือกับ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
  ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of the Middle and Far East จากมหาวิทยาลัย Jagiellonian เข้าพบหารือกับ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศ.ดร. Adam W. Jelonek ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of the Middle and Far East มหาวิทยาลัย Jagiellonian เมืองคราคูฟ และ ผช.ศ.ดร. Jerzy Bayer ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเชิญเอกอัครราชทูตฯ ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย Jagiellonian กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ และการทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้ง Department of Southeast Asia ที่มหาวิทยาลัย Jagiellonian ซึ่งเป็นแห่งแรกในโปแลนด์ ที่เปิดสอนหลักสูตร Southeast Asia Study โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งการสอนภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
  23 ก.พ. 2561
 • งานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
  งานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อังคาร อินทรา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และภริยา พันเอก นิธิ จึงเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา นาวาเอก พิทักษ์ นิยาโส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภริยา ได้ร่วมจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย ACM Mark Binskin ผู้บัญชาการทหารออสเตรเลีย (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และ Vice Admiral Tim Barrett ผู้บัญชาการทหารเรือออสเตรเลีย และผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศและทหารบกออสเตรเลีย รวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารและทหารอากาศ ทหารบก และทหารเรือประเทศต่าง ๆ และคณะทูตานุทูต เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน
  23 ก.พ. 2561
 • งานแถลงข่าวศึกป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวตของสภามวยโลก ระหว่าง “ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย” กับ ”ฮวน ฟรานซิสโก เอสตราด้า
  งานแถลงข่าวศึกป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวตของสภามวยโลก ระหว่าง “ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย” กับ ”ฮวน ฟรานซิสโก เอสตราด้า
  เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวศึกป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวตของสภามวยโลก ระหว่าง “ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย” กับ ”ฮวน ฟรานซิสโก เอสตราด้า” โดยมีสื่อมวลชนชั้นนำจากประเทศไทยและสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมการแถลงข่าวและสัมภาษณ์ศรีสะเกษอย่างใกล้ชิด
  22 ก.พ. 2561