นโยบายการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ : ผลงานที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในระยะ ๔ ปีครึ่งที่ผ่านมา

ไฟล์แนบ