นโยบายการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ : รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ) ระหว่าง ๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ