สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์ : แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 10/2561

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

                        ที่ 10/2561                     

เรื่อง นายประสิทธิ์ สุขีลาภ บิดาของ น.ส.ธิดา สุขีลาภ อัครราชทูตที่ปรึกษา

ประจำสอท.ณ กรุงจาการ์ตา ถึงแก่กรรม

............................................

                           ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นายประสิทธิ สุขีลาภ บิดาของ น.ส.ธิดา สุขีลาภ อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสอท. ณ กรุงจาการ์ตา ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศาลา 4 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561 เวลา 19.00 น. (งดสวด วันที่ 1 มี.ค.2561) กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 3 มี.ค.2561 เวลา 16.30 น.  

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                 สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                               23 กุมภาพันธ์ 2561