สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์ : แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 11/2561

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

ที่ 11/2561

เรื่อง นางวลัย สมิตะพินทุ มารดานายธนัตพงษ์ สมิตะพินทุ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงริยาด

ถึงแก่กรรม

........................................................

                                  ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางวลัย สมิตะพินทุ มารดานายธนัตพงษ์  สมิตะพินทุ อดีตอัครราชทูต ที่ปรึกษา ณ กรุงริยาด ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลาสุวพีร์ พิธีรดน้ำศพ วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. และในวันที่ 28 ก.พ. 2561 และวันที่ 2–3 มี.ค. 2561 สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. กำหนดฌาปนกิจศพ  วันที่ 4 มี.ค. 2561  เวลา 13.00 น.

                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                   สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                 28 กุมภาพันธ์  2561