สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์ : แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 12/2561

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

ที่ 12/2561

เรื่อง นางศรีลัดดา เมาลานนท์ มารดาออท.อุ้ม เมาลานนท์  

ถึงแก่กรรม

........................................................

                         ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางศรีลัดดา เมาลานนท์  มารดาออท.อุ้ม เมาลานนท์ ถึงแก่กรรม  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  สะพานพุทธ  ศาลา 2 พิธีรดน้ำศพ วันที่ 5  มี.ค. 2561 เวลา  17.00 น. สวดพระอภิธรรม   เวลา 18.30 น. และในวันที่ 6 – 7 มี.ค. 2561 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.  พิธีฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสที่ 8 มี.ค. เวลา 17.00 น.
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                 สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                                 5  มีนาคม  2561