สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์

 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 18/2561
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 18/2561
  นายคณิต ศรีเจริญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด บิดานายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถึงแก่อนิจกรรม
  17 เม.ย. 2561
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 17/2561
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 17/2561
  คุณแม่ลาวัณย์ พัฒิยะ มารดานางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ ข้าราชการบำนาญ
  ถึงแก่กรรม
  17 เม.ย. 2561
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 16/2561
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 16/2561
  นางฉวีวรรณ คชเสนี มารดานายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรม
  19 มี.ค. 2561
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 15/2561
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 15/2561
  คุณพ่อวีระ สิงห์จันทร์ บิดานางเบญจวรรณ สิงห์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ถึงแก่กรรม
  14 มี.ค. 2561
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 14/2561
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 14/2561
  นางยุพิน อักษรมัต มารดานางชุติมา วิเศษวิทยเวช ข้าราชการบำนาญ
  กรมความร่วมระหว่างประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) ถึงแก่กรรม
  9 มี.ค. 2561