• 05.30-06.00 : โลกมุสลิม เรื่อง : ดำเนินรายการโดยนริสสา สมานะวณิชย์  06.00-07.00 : รอบบ้านเรา เรื่อง : ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา 17.30-18.00 : เราคืออาเซียน เรื่อง : ดำเนินรายการโดยคุณฐิติรัฐ ว่องแก้ว 18.00-18.30 : หน้าต่างโลกกว้าง เรื่อง : ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล  19.00-19.30 : ดาวดวงน้อย เรื่อง : ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง 22.00-22.30 : สาระน่ารู้งานกงสุล เรื่อง : ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์

ฟังวิทยุสราญรมย์ ฟังวิทยุสราญรมย์ 

ท่านกำลังฟังรายการสด..... กดปุ่ม Play เพื่อรับฟังรายการสด