กระทรวงการต่างประเทศ

ห้องรับแขก

นับตั้งแต่สถานีวิทยุสราญรมย์ เปลี่ยนชื่อจากสถานีวิทยุเอเชียเสรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 และออกอากาศกระจายเสียงในนามของ "วิทยุสราญรมย์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงบัดนี้ ได้มีบุคคลสำคัญหลายๆ ท่าน ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนสถานีของเรา ทำให้เรารู้สึกทราบ ซึ้ง ในน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติที่ได้สละเวลาอันมีค่า เดินทางมาเยี่ยมเยียนเราที่สถานี
วิทยุสราญรมย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านที่สถานีของเราแห่งนี้อีกในอนาคต

วันที่ 17 ธันวาคม 2542 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญรมย์ และยังได้ทรงทดลองอัดเสียงรายการวิทยุด้วย