การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : สิงคโปร์-อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ สิงคโปร์ ลงนามMOUกับเมียนมา เพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในหลายภาคส่วน News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : สิงคโปร์-อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ สิงคโปร์ ลงนามMOUกับเมียนมา เพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในหลายภาคส่วน

            เมื่อการประชุมคณะทำงานร่วมระดับรัฐมนตรีสิงคโปร์และเมียนมาร์ ครั้งที่ 6 ที่สิงคโปร์ นายถั่น ซุน คิม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจอินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ไออี สิงคโปร์) และนายออง เนียง อู เลขาธิการคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา (เอ็มไอซี) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) นอกรอบการประชุม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติอย่างสิงคโปร์เข้ามาลงทุนร่วมในเมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค การคมนาคมและโลจิสติกส์ การผลิต เชื้อเพลิง และการบริการวิชาชีพในเมียนมาร์ให้มากขึ้น
            ด้วยเศรษฐกิจเมียนมาร์กำลังเติบโตภายหลังการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปี 2554 แม้ว่าประเทศจะประสบปัญหาความท้าทายเช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่น ๆ แต่ทางการสิงคโปร์เล็งเห็นความพยายามพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อให้เอื้อต่อการการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการการส่งเสริมการลงทุน
            จากข้อมูลเดือนมีนาคม สิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่สุดของเมียนมาร์ด้วยมูลค่าการลงทุนถึง 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไออีสิงคโปร์จึงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทสิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวของเมืองจากการที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในช่วงการพัฒนาเมืองหลัก
ตัวอย่างผลงานของไออีสิงคโปร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสิงคโปร์เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ อาทิ เบรดทอล์ก (ธุรกิจขนมปัง) ไออีสิงคโปร์ได้ช่วยเจรจาขายแฟรนไชส์ให้กับกลุ่มธุรกิจเวตองของเมียนมาได้สำเร็จ ปัจจุบันเปิดให้บริการสาขาแรกในเมียนมาแล้วที่ห้องสรรพสินค้าจังก์ชันซิตีมอลล์ 
 
แหล่งที่มา: สรุปข่าวโดย กลุ่มงานระดับกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 30 ฉบับที่ 10491 วันที่ 13 มิถุนายน 2560