การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : เปิดทางเลือก พัฒนาเศรษฐกิจ ‘กัมพูชา’ News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : เปิดทางเลือก พัฒนาเศรษฐกิจ ‘กัมพูชา’

            เศรษฐกิจของกัมพูชาเดินมาถึงจุดที่เป็นทางแยกสำคัญที่จะก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป หลังจากดอยช์แบงก์ ธนาคารชื่อดังจากประเทศเยอรมนี เผยรายงานล่าสุด ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลพนมเปญปรับใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจที่สามารถปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกได้ดีกว่า

            นอกจากนี้รายงายของด้อยช์แบงก์ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศในอาเซียนมากขึ้นและได้แนะนำให้ปรับระดับความสมดุลของความมั่งคั่งและการพัฒนาของชาติสมาชิกอาเซียนให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งให้ลดอุปสรรคระหว่างสมาชิกให้หมดไป โดยมีจีนเป็นผู้นำ ซึ่งอาจจะช่วยเร่งให้เกิดการวมตัวเร็วขึ้น โดยการจัดกรอบการค้าร่วมกันระหว่างอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการค้าและพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบของตนเอง ควรหาจุดแข็งและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกัมพูชา อาจมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างโดยหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบอุตสาหกรรมของประเทศอื่น อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย และไทย เนื่องจากกลยุทธ์อุตสาหกรรมแบบเดิมของกัมพูชาไม่สามารถเติบโตและส่งผลให้เศรษฐกิจพัฒนาช้า จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอื่นได้ นอกจากนี้กัมพูชาควรมุ่งเน้นการแก้ปัญหาประชากรที่มีอายุน้อยของประเทศ ซึ่งกัมพูชามีประชากรกลุ่มดังกล่าวอยู่ 15-16 ล้านคน นับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควร แต่อาจจะไม่ใช่ตลาดที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก เพราะผลพวงจากการแข่งขันค่าแรงราคาถูก จากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า อย่างเมียนมาร์และเวียดนาม ดั้งนั้นกัมพูชาควรพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นแรงงานทักษะสูง

            ทั้งนี้กัมพูชายังมีแรงงานอายุน้อยอยู่จำนวนมาก ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มพลังมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย แม้ในระยะสั้น กัมพูชาต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับแรงงานจากภาคเกษตรกรรม และจากพื้นที่ชนบทแต่รัฐบาลต้องเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมแรงงานทักษะสูงไปพร้อม ๆ กับการใช้ข้อได้เปรียบด้านค่าแรงงานถูก

 

สรุปข่าวโดยกลุ่มงานระดับกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตานโยบายประเทศไทย 4. 0

แหล่งที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฉบับที่ 10491