การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : อิสราเอลริเริ่มโครงการขนส่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้า News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : อิสราเอลริเริ่มโครงการขนส่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้า

            เทศบาลเมือง Haifa ประเทศอิสราเอลและบริษัท Car2Go ร่วมดำเนินโครงการระบบขนส่งสาธารณะโดยใช้พาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าสำรองจำนวนประมาณ 100 คัน โครงการนี้มีเงินลงทุนรวม 187 ล้านบาท และเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ Easy to Breath ซึ่งเป็นนโยบายของ Ministry of Environmental Protection และ the Jewish National Fund ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลดมลพิษในอากาศของประเทศอิสราเอล  โดยมีระยะทางการเดินทางประมาณ 150 กิโลเมตร และให้บริการผ่าน application บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ สำหรับการขนส่งสาธารณะในเมือง Haifa โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 40 คัน และในเดือนธันวาคม 2560 อีก 40 คัน และในเดือนมกราคม 2561 อีก 20 คัน และอาจมีการเพิ่มจำนวนรถในอนาคตต่อไป โดยกำหนดใช้กับระยะทางช่วงสั้นและปานกลางภายในเมือง และราคาค่าบริการจะสูงกว่าการใช้บริการขนส่งมวลชนโดยรถบัสประจำทางแต่จะต่ำกว่าค่าบริการของแท็กซี่สาธารณะ ทั้งนี้ เทศบาลเมือง Haifa จะให้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยใช้พาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน 2 เดือนแรก โดยจากข้อมูลตัวเลขระบุว่ามีผู้สนใจใช้บริการลงทะเบียนรับบริการกว่า 2,000 ล้านรายแล้ว และจะขยายการให้บริการไปถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของเมือง Haifa บริเวณ Krayot region ต่อไป 

 
แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ