การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : นอร์เวย์เตรียมใช้เครื่องบินไฟฟ้า (electric aircraft) ที่แรกของโลก News

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในต่างประเทศ : นอร์เวย์เตรียมใช้เครื่องบินไฟฟ้า (electric aircraft) ที่แรกของโลก

           บริษัท ท่าอากาศยานนอร์เวย์ (Avinor) เปิดเผยว่า นอร์เวย์กำลังจะเป็นประเทศแรกของโลกที่นำเครื่องบินไฟฟ้า (electric aircraft) ออกใช้งาน สำหรับระยะบินประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อระยะทางไม่เกิน 130 กิโลเมตร โดยขณะนี้ ได้สั่งซื้อเครื่องบินรุ่น Alpha Electro G2 จากบริษัทผู้ผลิตของสโลวีเนีย (Pipisrel) มีกำหนดส่งมอบในเดือนพฤษภาคม 2561 และสำหรับการใช้งานเครื่องบินไฟฟ้าเป็นเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ภายในปี 2573

           เป้าหมายของนอร์เวย์ คือ ต้องการเป็นประเทศแรกของตลาดสายการบิน electric aircraft โดยเที่ยวบิน electric aircraft ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด และเป็นผู้นำในสาขาอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งขณะนี้ บริษัท Avinor อยู่ระหว่างการเดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับภาคเอกชนรายสำคัญของต่างประเทศในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแผนดำเนินงานทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม และองค์กร Zero Emission Resource (ZERO) ของนอร์เวย์

 

แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล