ติดต่อเรา ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2203-5000


สายรถประจำทางที่ผ่าน : ปอ509, ปอ503 , ปอ157 , ปอ97, 97, ปอ 92 , 92 157, ปอ72 ,72 ,8

BTS : สถานีพญาไท

ไฟล์แนบ