กระทรวงการต่างประเทศ


Download แนวปฏิบัติรายประเทศ

ประเทศ แนวปฏิบัติ
Australia แนวปฏิบัติของประเทศ Australia
Cambodia แนวปฏิบัติของประเทศ Cambodia
China แนวปฏิบัติของประเทศ China
Czech Republic แนวปฏิบัติของประเทศ Czech Republic
East Timor แนวปฏิบัติของประเทศ East Timor
France แนวปฏิบัติของประเทศ France
Germany แนวปฏิบัติของประเทศ Germany
Iran (Islamic Republic of) แนวปฏิบัติของประเทศ Iran (Islamic Republic of)
Israel แนวปฏิบัติของประเทศ Israel
Japan แนวปฏิบัติของประเทศ Japan
Jordan แนวปฏิบัติของประเทศ Jordan
Kazakhstan แนวปฏิบัติของประเทศ Kazakhstan
Korea, Republic of แนวปฏิบัติของประเทศ Korea, Republic of
Lao People's Democratic Republic แนวปฏิบัติของประเทศ Lao People's Democratic Republic
Malaysia แนวปฏิบัติของประเทศ Malaysia
New Zealand แนวปฏิบัติของประเทศ New Zealand
Oman แนวปฏิบัติของประเทศ Oman
Saudi Arabia แนวปฏิบัติของประเทศ Saudi Arabia
Sri Lanka แนวปฏิบัติของประเทศ Sri Lanka
Taiwan แนวปฏิบัติของ Taiwan
United Arab Emirates แนวปฏิบัติของประเทศ United Arab Emirates
United Kingdom แนวปฏิบัติของประเทศ United Kingdom