กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564

5 ก.พ. 2564

27,232 view

MFA Internship Program 2021

 

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2021 คลิกที่นี
  • ใบสมัครออนไลน์ MFA Internship Program 2021  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ

MFAInternshipProgram2021.pdf