กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564

5 ก.พ. 2564

45,653 view

MFA Internship Program 2021

 

เอกสารประกอบ

MFAInternshipProgram2021.pdf