โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2565

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.พ. 2564

| 75,500 view

MFA Internship Program 2022

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2022 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ประจำปี 2565) คลิกที่นี    

           - รายละเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน คลิกที่นี่

  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2565 ใบสมัคร
  • ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2022 คลิกที่นี่ 
  • การรายงานตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โครงการ MFA Internship 2022  - ใบรายงานตัว    - กำหนดการการฝึกอบรม