โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2565

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2565

5 ก.พ. 2564

68,929 view

MFA Internship Program 2022

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2022 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ประจำปี 2565) คลิกที่นี    

           - รายละเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน คลิกที่นี่

  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2565 ใบสมัคร