ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง

20 เม.ย. 2564

1,364 view

เอกสารประกอบ

ขยายเวลารับสมัครงาน--สำนักจัดหาฯ_1.pdf