ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ VOIP ของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ VOIP ของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย. 2564

127 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ_VOIP.pdf