รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน)

13 พ.ค. 2564

5,163 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา--สำนักจัดหาฯ--.pdf