ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ของกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 17,302 view