สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 504 view

นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้วางพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ