คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass (สถานะ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass (สถานะ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 120,131 view

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass
(สถานะ ณ วันที่ 31 ต.ค. 64)

 

การลงทะเบียนและขั้นตอนอนุมัติ

 1. Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใด

        -  ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.(ตามเวลากรุงเทพฯ)

 

 1. สำหรับการเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบ ต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ใช่หรือไม่

         - ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

 

 1. สามารถใช้ COE ที่ได้รับอนุมัติแล้วเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

        - ได้ หากท่านได้รับการอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และจะมีสิทธิ์การเข้าประเทศตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 3 รูปแบบ (ยกเว้นการกักตัว / เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / กักตัว ในสถานที่กักกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบหรือไม่ โดยในเอกสาร COE จะระบุว่า ผู้ร้องมีสิทธิ์เข้าประเทศไทยในรูปแบบใดบ้าง

 

 1. ควรทำอย่างไร หาก COE อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรออนุมัติ

        - ถ้าหาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) แล้ว ท่านสามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการอนุมัติ COE ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น คำขอ COE ของท่านจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

         - ถ้าหาก COE ยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

 

 1. ผู้ร้องควรลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นเวลาเท่าไหร่

        - ท่านควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง

 

 1. สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากที่ได้ลงทะเบียน และได้รับ QR Code แล้วได้หรือไม่

        - ไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันหรือรายละเอียดในการเดินทาง ท่านจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบ Thailand Pass

 

 1. สำหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม สามารถที่จะส่งเอกสารการเดินทางเป็นแบบกลุ่มได้หรือไม่

        - ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

        - กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

         - กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

 

 1. ถ้าหากเด็กที่เดินทางยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถที่จะเดินทางเข้าตามรูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง ได้หรือไม่

         - ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปี ขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

         - ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)

 

     9. โรงแรม AQ และ SHA+ คืออะไร

         - โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักตัว

          - โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักตัว

 

 1. ผู้ร้องสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างอิสระหรือไม่ หากเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านรูปแบบยกเว้นการกักกัน / โปรแกรม Sandbox / รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน?

        - รูปแบบยกเว้นการกักตัว : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน 

        - รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วัน แล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

        - รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19): ท่านจะต้องได้รับการกักตัวให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

 

 1. ระบบ Thailand Pass สามารถใช้ได้ทั้งกับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ บกและทะเลใช่หรือไม่

        - ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE

 

 1. ระบบ Thailand Pass จะรองรับทางลงทะเบียนสำหรับการเดินทางทางบกหรือทางทะเลเมื่อไร

        - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ

 

   13. รายชื่อประเทศ / พื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นจากรูปแบบกักตัว มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่

         - รายชื่อประเทศ / พื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการกักตัวจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน

 

    14. จำเป็นต้องยื่นผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ในระบบ Thailand Pass หรือไม่?

          - ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารที่เป็น print-out ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

 

 1. หากเที่ยวบินไปยังประเทศไทยต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินในประเทศ/พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่

        - ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

 

 1. หากท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศ/พื้นที่อื่น โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของไทย จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass หรือไม่

        - ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

 1. ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลานานเท่าไหร่ ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

        - ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ / พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศ / พื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

 

 1. หากท่านจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 21 วัน จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่

        - ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ / พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขในคำถามที่พบบ่อยข้อที่ 15) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย (Expat) จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่

        - จำเป็น

        - ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง

        - ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

 

 1. เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับยื่นประกอบการลงทะเบียนกับ Thailand Pass จำเป็นต้องเป็นประกันสุขภาพโควิด-19 หรือไม่

        - ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้

 

 1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนบน Thailand Pass?
 • เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร

การยกเว้นการกักตัว

(Test and Go)

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
(Sandbox Programme)

การกักตัว ณ สถานกักกัน
(Alternative Quarantine)

สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ไม่จำเป็น

กรมธรรม์ประกันภัย

(วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ)


* ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง

* ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass 

 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรม

SHA+/AQ (1 วัน)

SHA+ (7 วัน)

AQ (10 วัน)

วีซ่าประเทศไทย

หากจำเป็น

หากจำเป็น

หากจำเป็น

 

** นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Alternative Quarantine) ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) จะต้องเป็นเอกสาร print-out ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

 

 1. หากไม่มีโทรศัพท์มือถือ จะสามารถแสดง Thailand Pass QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร

        - หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสารและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร

 

 1. สามารถใช้ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 รูปแบบอื่นนอกจาก RT-PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

        - ไม่ได้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นรูปแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่ใช่ผลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 

 1. ชนิดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

        - วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย

     - CoronaVac (Sinovac)            - AstraZeneca          - Pfizer-BioNTech     - Moderna
     - COVILO (Sinopharm)            - Janssen (Johnson & Johnson)     - Sputnik V

 

 1. ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้หรือไม่

       - ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้

       - เข็มแรก (Sinovac)           = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง             

       - เข็มแรก (AstraZeneca)   = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง     

       - เข็มแรก (Pfizer-BioNTech)     = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง     

       - เข็มแรก (Moderna)         = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง     

       - เข็มแรก (Sinopharm)              = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

       - เข็มแรก (Sputnik V)                = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

* ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

 

 1. หากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้หรือไม่

        - ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass ปลอดภัยหรือไม่

        - ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น

 

 1. หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนบน Thailand Pass หรือการเดินทางเข้าประเทศไทย จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

        - ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน

        - ระบบ Thailand Pass ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย โดยระบบจะอธิบายวิธีลงทะเบียนให้กับท่านในแต่ละขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

 

**********************.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ