อเมริกาและแปซิฟิก

บาร์เบโดส (Barbados)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6482 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นเกาะเล็ก ๆ ด้านตะวันออกสุดของทะเลแคริบเบียน มีขนาดเล็กกว่าเกาะภูเก็ต
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และเป็นประเทศที่มีการพัฒนา ในระดับต้นในบรรดาประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

431 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

286,640 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(Mia Amor Mottley)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Senator Dr. Honourable Jerome X Walcott)

วันชาติ

30 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

22 พฤศจิกายน 2531 (ค.ศ. 1988)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

4.80 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

16,788.7 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 BBD = 15.95 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.7 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ประมง ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว น้ำตาลอุตสาหกรรมเบา

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรม น้ำตาลและกากน้ำตาล อาหาร รัม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา เซนต์ลูเชีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ แอนติกาและบาร์บูดา เซนต์คิตส์และเนวิส กายอานา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องจักร อาหาร วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

21.77 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.80 ล้าน USD นำเข้า 0.97 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 19.83 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (๒) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (๓) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา (๔) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (๕) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๓) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (๔) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (๕) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากบาร์เบโดสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 204 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2558)

คนไทยในบาร์เบโดส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในบาร์เบโดส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของบาร์เบโดสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล