ยุโรป

ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6876 view

รายละเอียดภาพรวม

ปกครองแบบสหพันธรัฐ
เป็นที่ตั้งสถาบันและองค์กรการตัดสินใจสำคัญของสหภาพยุโรป (EU) และ NATO
เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก
ระบบการปกครองมีความซับซ้อน มีการบริหารของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลส่วนภูมิภาค (Region) และรัฐบาลท้องถิ่น (Community)
เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ การแพทย์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอัญมณี
เป็นประเทศขนาดเล็ก จึงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายคล้ายกันภายใต้กรอบ EU / NATO / BENELUX
อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

32,545 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Brussels

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส เยอรมัน

ศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิก, นิกายอื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม (King Philippe of the Belgians)

นายกรัฐมนตรี

นายชาร์ลส์ มิเชล (Mr. Charles Michel)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดิดิเยร์ เรนเดอส์ (Didier Reynders)

วันชาติ

21 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

21 กรกฎาคม 2426 (ค.ศ. 1883)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

529.61 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

46,116.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

เครื่องจักรกล ถ่านหิน เหล็ก สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2,507.06 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,541.96 ล้าน USD นำเข้า 965.10 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 576.86 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องนุ่งห่ม, รถยนต์ อุปกรณ์ฺและส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เคมีภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 70.11 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 75.73 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเบลเยียมเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 114,268 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรเบลเยียมจำนวน 17,530 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 จากปี 2560)

คนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต (Brussels)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Liege)

หน่วยงานของราชอาณาจักรเบลเยียมในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์