อเมริกาและแปซิฟิก

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9134 view

รายละเอียดภาพรวม

จำนวนประชากรอันดับ 5 และขนาดเศรษฐกิจอันดับ 7 ของโลก เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ถั่วเหลือง เนื้อวัว ไก่ น้ำตาล อ้อย กาแฟ - มีศักยภาพผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ รถยนต์ เครื่องบิน เครื่องจักรกลและเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เช่น เอทานอล - มีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจโดดเด่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีบทบาทแข็งขันในฐานะแกนนำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาใน UN และ เป็นสมาชิก G20 รวมทั้ง BRICS - ความร่วมมือทวิภาคีที่มีศักยภาพคือการส่งเสริมบทบาทประเทศกำลังพัฒนาในเวที รปท. ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ/การค้า และการสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

8,511,965 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

209 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Brasília

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นาย (Mr. Michel Temer)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Aloysio Nunes)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,868.63 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

8,920.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บอกไซด์ ทองคำ แร่เหล็ก ฟอสเฟต ดีบุก ปิโตรเลียม พลังน้ำ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ รองเท้า เคมีภัณฑ์ ซีเมนต์ ไม้ แร่เหล็ก เครื่องบิน ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรในการขนส่ง แร่เหล็ก ถั่วเหลือง รองเท้า กาแฟ ยานยนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน อาร์เจนตินา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อาร์เจนตินา สหภาพยุโรป

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,544.57 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,480.76 ล้าน USD นำเข้า 2,063.81 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 583.05 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (3) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (4) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (5) ด้ายและเส้นใย (6) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์ (7) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (8) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (9) เคมีภัณฑ์ และ (10) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออก

(1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) ยางพารา(4) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์ยาง (6) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (7) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (8) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (9) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ และ (10) เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 83,827 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

สถานเอกอัครราชทูต (Brasília)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Rio de Janeiro)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Sao Paulo)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)