อเมริกาและแปซิฟิก

เครือรัฐบาฮามาส (Bahamas)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7516 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศล่าสุดในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย
เป็นประเทศตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคิวบาและทะเลแคริบเบียน
เศรษฐกิจของประเทศมากกว่าร้อยละ ๖๐ มาจากธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนที่เหลือมาจากอุตสาหกรรมการเกษตร
เนื่องจากเคยเป็นตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ จึงได้รับอิทธิพลทั้งทางการเมือง ภาษา และ วัฒนธรรม จากจักรวรรดิฯ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

13,880 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

385,640 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Nassau

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(Dr. The Hon. Hubert Alexander Minnis)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

( The Hon. Darren )

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

12.16 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

31,857.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 BSD = 31.9 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เกลือ แร่อะราโกไนท์ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว สถาบันการเงิน เกลือ รัม เภสัชภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กุ้งนาง แร่อะราโกไนท์ แร่เกลือ ผลิตภัณท์พลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โกตดิวัวร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน สหรัฐอเมริกา โปแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรการขนส่งและการผลิต อาหารและปศุสัตว์ แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สิงคโปร์ บราซิล โคลอมเบีย เกาหลีใต้ โปแลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

10.70 ล้าน USD ไทยส่งออก 6.25 ล้าน USD นำเข้า 4.45 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.80 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) เหล็ก เหล็กกล้า (๒) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (๓) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา (4) นาฬิกาและส่วนประกอบ (5) สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

(๑) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๒) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๓) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป(๔) ผักกระป๋อง แปรรูป (๕) นมและผลิตภัณฑ์นม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 19.10 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเครือรัฐบาฮามาสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 168 คน (ข้อมูลปี 2558)

คนไทยในเครือรัฐบาฮามาส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเครือรัฐบาฮามาส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเครือรัฐบาฮามาสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล