เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11814 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 6 ของไทยในทวีปแอฟริกา และเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 4 ของไทยในโลก รองจากเบนิน จีน และสหรัฐฯ (2559) เป็นผู้ส่งออกเมล็ดโกโก้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก
รัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานราชการตั้งอยู่ที่นครอาบิดจอง (Abidjan) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
ในช่วงต้นของการได้รับเอกราช สาธารณรัฐโกตดิวัวร์มีความมั่นคงทางการเมืองและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจสูงมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Ivorian Miracle แต่ความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามกลางเมือง (ครั้งที่ 1 ระหว่างปี 2545 - 2550 และครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2554 - 2555) ได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยเป็นอย่างมาก
ในเดือน ต.ค. 2558 นาย Alassane Ouattara ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่ง ปธน. เป็นสมัยที่สอง (จะครบวาระในปี 2563) ความต่อเนื่องทางการเมืองดังกล่าว ทำให้สาธารณรัฐโกตดิวัวร์เริ่มกลับมามีพัฒนาการที่ดีทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง
UNSC เคยมีข้อมติคว่ำบาตรทางอาวุธ และมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล รวมทั้งกองกำลังรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ในช่วงสงครามกลางเมือง แต่จากพัฒนาการด้านความมั่นคงในระยะหลัง ทำให้ UNSC ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่าง ๆ เมื่อปี 2559 และได้ยุติอาณัติของกองกำลังรักษาสันติภาพดังกล่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2560 แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

322,463 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

24 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

Yamoussoukro

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายอะลัสซาน วาตารา (Mr. Alassane Ouattara)

นายกรัฐมนตรี

นายอามาดุ กง กูลิบาลี (Mr. Amandou Gon Coulibaly)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาร์แซล อามง-ทาโน (Marcel Amon-Tanoh)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

40.39 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

1,662.4 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.7 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เพชร แมงกานีส แร่เหล็ก โคบอลท์ บ็อกไซต์ ทองแดง ทอง นิกเกิล แทนทาลัม ผงซิลิกา ดิน เมล็ดโกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ การกลั่นน้ำมัน เหมืองทอง ส่วนประกอบรถบรรทุกและรถเมล์ สิ่งทอ ปุ๋ย อุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟฟ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เมล็ดโกโก้ โกโก้แมส ยางพารา น้ำมันปิโตรเลียม เนยโกโก้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ข้าว ปลาแช่แข็ง ยา น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ไนจีเรีย ฝรั่งเศส จีน อินเดีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

223.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 216.85 ล้าน USD นำเข้า 7.12 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 209.73 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ทำจาก พลาสติก (ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ปูนซิเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และข้าว

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 655 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

สถานเอกอัครราชทูต (ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐโกตดิวัวร์)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Nonthaburi)