อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐโคลอมเบีย (Colombia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9246 view

รายละเอียดภาพรวม

- เป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทยในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (2559) - เป็นสมาชิก Pacific Alliance ร่วมกับเปรู ชิลี และเม็กซิโก เพื่อก่อตั้ง FTA และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยไทยเป็นผู้สังเกตการณ์ - เป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนร่วมกับเปรู โบลิเวีย และเอกวาดอร์ เพื่อก่อตั้ง FTA และสร้างมาตรการทางศุลกากรเดียวกัน - มีปริมาณถ่านหินสำรองมากที่สุดในลาตินอเมริกา - เป็นผู้ส่งออกหลักน้ำมันปาล์ม ดอกไม้ กล้วย และกาแฟของโลก - มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และได้ลงนาม FTA ระหว่างกัน - ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกเอเปค

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,100,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

50 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Bogota

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายอิบัน ดูเก มาร์เกซ (Mr. Iván Duque Márquez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Carlos Holmes)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

330.23 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,651.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 COP = 0.0102 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก นิเกิ้ล มรกต ทองแดง ทองคำ พลังน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ อาหารแปรรูป น้ำมัน เครื่องดื่ม ถ่านหิน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปิโตรเลียม ถ่านหิน กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน สเปน ปานามา อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขนส่งสินค้าบริโภค เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก บราซิล

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

250.74 ล้าน USD ไทยส่งออก 220.59 ล้าน USD นำเข้า 30.15 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 190.44 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) น้ำมันดิบ (2) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (3) ถ่านหิน (4) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์(5) เคมีภัณฑ์ (6) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (7) ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก (8) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (9) ผ้าผืน (10) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออก

(1) ผลิตภัณฑ์ยาง (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ (4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (5) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (6) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (7) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (8) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (9) เม็ดพลาสติก (10) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโคลอมเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14,644 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐโคลอมเบียจำนวน 475 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐโคลอมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโคลอมเบีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bogota)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโคลอมเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)