อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐคอสตาริกา (Costa Rica)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7956 view

รายละเอียดภาพรวม

มีบทบาทเด่นในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
พื้นที่ 1 ใน 4 เป็นป่าไม้ และมีอาณาเขตติดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก
เป็นประเทศผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในอัตราเฉลี่ยต่อหัว (FDI per capita) สูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

21,041 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

San Jose

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายการ์โลส อัลบาราโด เกซาดา (Mr. Carlos Alvarado Quesada)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Epsy Campbell Barr)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

14 ธันวาคม 2516 (ค.ศ. 1973)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

60.13 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

12,026.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CRC = 0.0526 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ ป่าไม้ ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง ปุ๋ย พลาสติก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กล้วย สัปปะรด กาแฟ เมลอน น้ำตาล เนื้อวัว ไม้ประดับ อาหารทะเล

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ปานามา เม็กซิโก นิการากัว กัวเตมาลา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

143.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 103.38 ล้าน USD นำเข้า 40.45 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 62.93 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 2) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 5) ลวดและสายเคเบิล

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ๓) ผลิตภัณฑ์ยาง ๔) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน ๕) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,210 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐคอสตาริกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคอสตาริกา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (San Jose)

หน่วยงานของสาธารณรัฐคอสตาริกาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต