ยุโรป

สาธารณรัฐเช็ก (Czech)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8210 view

รายละเอียดภาพรวม

เช็กมีสัดส่วนรายได้จากภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป (ร้อยละ 47) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เครื่องจักรและยุทโธปกรณ์ นาโนเทคโนโลยี เป็นแหล่งเครื่องเหล็ก เคมีภัณฑ์ และ อุปกรณ์โรงงาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งนี้ สาขาที่น่าจะผลักดันความร่วมมือกับไทยได้ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ยานยนต์ และ การท่องเที่ยว กลาโหม วัฒนธรรม และความร่วมมือเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
มีความฝ่ายเช็กไม่แสดงท่าทีต่อสถานการณ์การเมืองไทย รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์การเมืองในไทย โดยดำเนินนโยบายในลักษณะ pragmatic approach กับไทยและมองว่า ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทและมีความสำคัญในภูมิภาคโดยเช็กดำเนินนโยบายกับไทยในลักษณะ pragmatic approach
สาธารณรัฐเช็กเช็กไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการของ EU ในการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างกว้างขวาง เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช็ก อย่างมาก (รัสเซียเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็ก) แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงภายในยูเครนของรัสเซียเช่นกัน ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็ก หวังว่าหลังสถานการณ์ยูเครนสงบลง ความสัมพันธ์ระหว่างเช็กและกับรัสเซียจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเช็ก-รัสเซียพันธมิตรระหว่างกันต่อไป
สาธารณรัฐเช็กเช็กประสงค์จะเข้ามาลงทุนในภาคการโรงแรมของไทย โดยเฉพาะการซื้อกิจการโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว/

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

78,866 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Prague

ภาษาราชการ

เช็ก

ศาสนา

อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

28 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

244.11 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

22,973.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CZK = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ดินขาว ดินเหนียว แกรไฟต์ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

รถยนต์ โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แก้ว อาวุธ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อุปกรณ์โทรคมนาคม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล โลหะ และยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส โปแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์เครื่องจักร รถยนต์และเครื่องขนส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และเชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย โปแลนด์ จีน เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,009.26 ล้าน USD ไทยส่งออก 724.51 ล้าน USD นำเข้า 284.75 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 439.76 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุปกรณ์ยานยนต์และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยสังเคราะห์ประดิษฐ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเช็กเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 49,077 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเช็กจำนวน 50,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8,233 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเช็ก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเช็ก

สถานเอกอัครราชทูต (Prague)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเช็กในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Rai)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)