อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐโดมินิกัน (Dominican Republic)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 22684 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันออกของทะเลแคริบเบียน มีขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเล็กน้อย
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและได้รับการขนานนามว่าเป็น “Nature Isle of the Caribbean” จากลักษณะทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ได้รับประโยชน์จากโครงการ Caribbean Basin Initiative ซึ่งทำให้สามารถส่งออกสินค้าหลายชนิดเข้าสู่สหรัฐฯ โดยได้รับการยกเว้นภาษี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

751 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Santo Domingo

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นาย (Mr. Danilo Medina Sánchez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Miguel Vargas)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

81.30 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,650.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บอกไซด์ ทอง เงิน นิกเกิล

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การผลิตน้ำตาล เหมืองทอง สิ่งทอ ซีเมนต์ ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทอง เงิน โกโก้ ยาสูบ นิกเกิล น้ำตาล กาแฟ เนื้อ สินค้าเพื่อการบริโภค

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เฮติ แคนาดา อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม อาหาร ฝ้าย สิ่งทอ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา ตรินิแดดและโตเบโก เม็กซิโก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

119.05 ล้าน USD ไทยส่งออก 87.51 ล้าน USD นำเข้า 31.54 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 55.97 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก (3) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (4) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (5) สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง (4) ผลิตภัณฑ์ยาง (5) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโดมินิกันเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 727 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐโดมินิกัน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโดมินิกัน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Santo Domingo)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโดมินิกันในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)