เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐกาบอง (Gabon)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4279 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในบรรดาประเทศแอฟริกาตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮารา
สินค้าส่งออกสำคัญซึ่งนำรายได้หลักเข้าประเทศ คือ น้ำมัน แต่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน โรงเรียน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
อดีต ปธน. Omar Bongo ถือว่าเป็นผู้นำที่อยู่ในอำนาจนานที่สุดในแอฟริกา (42 ปี) ถึงแก่อสัญกรรมจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 ปัจจุบัน นาย Ali Bongo Ondimba บุตรชาย ดำรงตำแหน่ง ปธน. ภายหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2552
มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศหลายเวที ทั้งในกลุ่ม NAM และ OIC และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) หลายวาระ คือ ค.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒/ค.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒/ค.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
สาธารณรัฐกาบองเป็นสมาชิกสหภาพแอฟริกา และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African States – ECCAS)
สาธารณรัฐกาบองจัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2559 ผลปรากฏว่านาย Ali Ondimba Bongo ปธน. แห่งสาธารณรัฐกาบองคนปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งเป็นวาระที่ 2 และสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

267,667 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Libreville

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายอะลี บองโก ออนดิมบา (Mr. Ali Bongo Ondimba)

นายกรัฐมนตรี

นายจูเลียน อึนโคเก เบคาเล (Mr. Mr. Julien Nkoghe Bekalé)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อับดุ ร็อซซาก์ กี คัมโบโก (Mr. Abdu Razzaq Guy Kambogo)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

16.66 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

7,667.4 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 3.4 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.47 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เพชร ไนโอเบียม แมงกานีส ยูเรเนียม ทอง ไม้ แร่เหล็ก พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การกลั่นปิโตรเลียม แมงกานีส เหมืองทอง เคมีภัณฑ์ ซ่อมเรือ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้ซุง ไม้อัด ซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ แร่แมงกานีส ไม้แปรรูป แผ่นไม้อัด

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เนื้อสัตว์ปีก ยารักษาโรค รถบรรทุกส่งของ รถก่อสร้างขนาดใหญ่ ปิโตรเลียมกลั่น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส จีน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

71.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 27.53 ล้าน USD นำเข้า 43.47 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 15.94 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และ ผ้าผืน กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกาบองเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 50 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 52 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐกาบอง

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกาบอง

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐกาบองในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Seoul)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)