ยุโรป

สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5687 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นศูนย์การพาณิชย์นาวีและเป็นเจ้าของเรือพาณิชย์เอกชนมากที่สุดในโลก
มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเรือที่สามารถประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้
มีความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
ครบรอบ ๖๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กรีซ เมื่อปี ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

131,990 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Athens

ภาษาราชการ

อังกฤษ กรีซ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายโปรโคปิส เปาโลปูลอส (Mr. Prokopios Pavlopoulos)

นายกรัฐมนตรี

นายอะเล็กซิส ทซีปรัส (Mr. Alexis Tsipras)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นีโกเลาส์ โกตซีอัส (Nikolaos Kotzias)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

218.03 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

20,324.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ธาตุ ปิโตรเลียม หินอ่อน

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เชื้อเพลิงแร่ อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บัลแกเรีย ตุรกี ไซปรัส เยอรมนี อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงแร่ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยา รถยนต์ พลาสติก เนื้อ กระดาษ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ จีน รัสเซีย อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

187.07 ล้าน USD ไทยส่งออก 132.91 ล้าน USD นำเข้า 54.16 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 78.75 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ ด้ายและเส้นใย เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปูนซีเมนต์

สินค้าส่งออก

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและ แปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเฮลเลนิกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 12,513 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเฮลเลนิก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเฮลเลนิก

สถานเอกอัครราชทูต (Athos)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเฮลเลนิกในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)