อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Guyana)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7704 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่มีบทบาทในการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศโลกที่สาม และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
เป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการ CARICOM
เป็นประเทศสมาชิก OIC

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

214,969 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

779,000 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Georgetown

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายเดวิด อาร์เธอร์ เกรนเจอร์ (Mr. David Arthur Granger)

นายกรัฐมนตรี

นายโมเสส นากามูตู (Mr. Moses Nagamootoo)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คาร์ล กรีนนิดจ์ (Carl Greenidge)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.61 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,634.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 GYD = 0.15 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่บอกไซต์ ทองคำ เพชร ไม้เนื้อแข็ง กุ้ง ปลา

อุตสาหกรรมหลัก

แร่บอกไซต์ น้ำตาล การสีข้าว ไม้ซุง สิ่งทอ เหมืองทองคำ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำตาล ทองคำ แร่บ็อกไซต์ แร่อะลูมินา ข้าว กุ้ง กากน้ำตาล เหล้ารัม ไม้ซุง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ยูเครน จาเมกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร น้ำมันปิโตรเลียม อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ซูรินาเม จีน ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

9.38 ล้าน USD ไทยส่งออก 7.58 ล้าน USD นำเข้า 1.80 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 5.78 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ (2) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (3) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (4) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา (5) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๓) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (๔) เครื่องดื่ม (๕) ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 133 คน (ข้อมูลปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)