ยุโรป

สาธารณรัฐอิตาลี (Italy)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7086 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ ๘ ของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของภูมิภาคยุโรป
เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุดถึง ๔๔ แห่ง
มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

301,225 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

60 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Rome

ภาษาราชการ

อิตาเลียน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายแซร์จิโอ มัตตาเรลลา (Mr. Sergio Mattarella)

นายกรัฐมนตรี

นายจูเซปเป กอนเต (Mr. Giuseppe Conte)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอนโซ โมอาเวโร มีลาเนซี (Enzo Moavero Milianesi)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2,073.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

34,318.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โพแทสเซียม หินอ่อน หินแบไรต์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน เนเธอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,854.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,689.65 ล้าน USD นำเข้า 2,165.21 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 475.56 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องประดับอัญมณี เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง ปลาหมึกมีชีวิต สด แช่เย็น และแช่แข็ง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยางพารา รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 7.66 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิตาลีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 279,891 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอิตาลีจำนวน 70,849 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐอิตาลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิตาลี

สถานเอกอัครราชทูต (Rome)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Catania)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Genoa)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Milan)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Naples)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Turin)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Venice)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิตาลีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Phuket)