อเมริกาและแปซิฟิก

สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4771 view

รายละเอียดภาพรวม

ตั้งอยู่ในหมู่เกาะลีเวิร์ด ในทะเลแคริบเบียนและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในซีกโลกตะวันตก
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การเพาะปลูกและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

261 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

52,440 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Basse-Terre

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(Hon.Timothy Sylvester Harris)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Mark Anthony Graham Brantley)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.04 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

19,829.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว นุ่น เกลือ กะลามะพร้าว เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดื่ม ยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ โบลิเวีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร น้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ตรินิแดดและโตเบโก เยอรมนี จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.81 ล้าน USD นำเข้า 0.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.79 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (๒) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (3) ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ (4) สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) เครื่องนุ่งห่ม (๓) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (๔) อัญมณีและเครื่องประดับ (๕) เครื่องดื่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 345 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2557)

คนไทยในสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล